Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Avansert 3D-modell for kreft i eggstokkene

Christiane Helgestad Gjerde disputerer 24.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Development of Advanced 3D Ovarian Carcinoma Models".

Hovedinnhold

Eggstokkreft rammer rundt 500 personer i Norge hvert år. Prognosen er dårlig, og bare halvparten av pasientene blir kurerte. Sykdommen oppdages ofte etter at den allerede har spredt seg til ulike organer i bukhulen, noe som gjør den vanskelig å behandle. Bukhinnen er en hinne som ligger rundt organene i buken, og det er vanlig at eggstokkreft sprer seg dit. Økt forståelse for kreftsykdommens biologi er nødvendig for å kunne utvikle bedre behandlingsmetoder.

I sitt doktorgradsprosjekt har Christiane Helgestad Gjerde utviklet avanserte 3D-modeller av eggstokkreft, også kalt «minisvulster». Disse modellene fungerer som et verktøy for å studere levende kreftceller i laboratoriet. Tradisjonelt har forskere studert kreftceller som vokser todimensjonalt i plastflasker, men dette kunstige miljøet påvirker hvordan kreftcellene oppfører seg. Mange medisiner som viser effekt på celler i plastflasker, virker ikke på kreftsykdom hos pasienter.

Gjerde har utviklet en mer realistisk modell av kreft ved å dyrke kreftcellene på bukhinne fra gris, sammen med humane immunceller og støtteceller som normalt finnes i kreftsvulster. Når kreftceller dyrkes på denne bukhinnen, danner de raskt små svulster som både ser ut som og oppfører seg som ekte svulster i pasienter med eggstokkreft.

Ved hjelp av minisvulstene har Gjerde testet effekten av ulike behandlinger, inkludert tradisjonell cellegift og en spesiell type immunterapi kalt CAR T-celleterapi. Hun fant at en spesifikk CAR T-celleterapi, rettet mot eggstokkreftceller, var svært effektive i å drepe kreftceller i 3D-modellen.

Kunnskapen fra dette modellsystemet kan brukes til å utvikle nye kreftmedisiner og terapier, med håp om å kunne kurere flere pasienter i fremtiden.

Personalia

Christiane Helgestad Gjerde er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2019 og jobber for tiden som lege i spesialisering 1 (LIS1) på Haukeland Universitetssykehus. Doktorgraden er utført hos Centre for Cancer Biomarkers, CCBIO og Klinisk institutt 2, UiB, med hovedveileder professor Line Bjørge og medveiledere professor Emmet McCormack og forsker Katrin Kleinmanns. Prosjektet ble finansiert av UiB, Helse Vest og Kolbjørn Brambanis legat for kreftforskning.