Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Stressfaktorer og kompensasjonsmekanismer hos øyceller

Andreas Frøslev Mathisen disputerer 21.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Demultiplexing Stress Responses and Compensatory Mechanisms in the Pancreatic Islet".

Hovedinnhold

Et sentralt problem i utviklingen av diabetes er at insulinproduserende β-celler ikke klarer å møte et økt insulinbehov på grunn av dysfunksjon eller celledød. Mange faktorer kan stresse disse øycellene og bidra til utviklingen av diabetes. Å forstå disse stressfaktorene og øycellenes respons er essensielt for å finne nye behandlingsmuligheter i kampen mot diabetes. Donerte øyceller brukes til både forskning og behandling av diabetes, men en utfordring er varierende kvalitet. Vår forskning viser at insulinmengden i isolerte øyceller er kvalitetsmarkør, noe som kan brukes til kvalitetssikring ved både transplantasjon og forskning.

Aldring er en velkjent risikofaktor for diabetes, men vår forståelse av hvordan aldring reguleres i øyceller er begrenset. Vi identifiserte genet HNF1A som en ny og essensiell regulator av aldring i øyceller som i samarbeid med immunforsvaret er ansvarlig for en normal aldringsprosess. Videre identifiserte vi også stress genet ATF3 som et viktig ledd i utviklingen og reguleringen av inflammasjon. Et resultat av disse stressfaktorene kan være celledød og i dette forskningsarbeidet viste vi også hvordan tap av β-celler kan føre til en midlertidig regenerativ respons gjennom proliferasjon.

Til sammen viser dette arbeidet hvordan øycellene svarer på stress fra forskjellige kilder og identifiserer mekanismer cellene aktiverer som svar. Dette har betydning for vår forståelse for hvordan cellene beskytter seg mot stress og kan peke mot nye behandlingsstrategier mot diabetes.

Personalia

Andreas Frøslev Mathisen er utdannet bioingeniør fra Københavns Professionshøjskole(2017) og har en mastergrad i biomedisin fra Universitetet i Bergen(2019). Doktorgraden har vært utført ved Mohn Forskningssenter for diabetes presisjonsmedisin, Klinisk Institutt 2 UiB, under veiledning av Prof. Simona Chera og Prof. Pedro Herrera. Prosjektet har vær finansiert av det Medisinske Fakultet ved UiB, og forskningsmidler fra Norges Forskningsråd, Novo Nordisk fonden, og EEA and Norway grants.