Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ulike perspektiver på å forstå og håndtere eggstokkreft

Karen Rosnes Gissum disputerer 28.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Unveiling the Complexities: Patients’ and Healthcare Providers’ Perspectives on Understanding and Managing Ovarian Cancer".

Hovedinnhold

Eggstokkreft er en alvorlig sykdom som fremdeles har en dårlig prognose til tross for introduksjon av nye og moderne metoder for behandling. Pasienter med eggstokkreft vil ofte oppleve en lang og krevende sykdomsperiode med mange plager, både på grunn av sykdommen og fra bivirkninger knyttet til behandlingen. Å gi riktig behandling og oppfølging til denne pasientgruppen skaper dermed betydelige utfordringer for helsevesenet.  

I sitt doktorgradsprosjekt har Karen Rosnes Gissum undersøkt hvordan pasienter og helsepersonell opplever og håndterer sykdomsforløpet ved eggstokkreft. Sykdommens natur krever at kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell burde berøre mer enn rent medisinske aspekter av sykdommen og behandlingen. Selv om vi vet mye om eggstokkreft og hvordan den utvikler seg, mangler vi kunnskap om hvordan pasientene opplever sykdommen og pasienters og helsepersonells tanker om å leve med denne krefttypen. 

Gissum har gjennom intervjuer med pasienter med eggstokkreft og med helsepersonell (sykepleiere og gynekologer), observert at det ofte er vanskelig for pasientene å forklare erfaringene sine til omgivelsene, inkludert helsepersonell og andre rundt dem. Selv om den medisinske utviklingen har gitt bedre innsikt i sykdommen og forbedret prognosen, har helsepersonell likevel ofte begrenset forståelse av andre sider ved pasientenes sykdomsopplevelse. I tillegg fremstår det for pasientene som om helsepersonell ofte distanserer seg fra deres virkelighet noe som utilsiktet skaper en barriere mot å forstå alle deler av pasientens sykdomsopplevelser.   

Ph.d. prosjektet belyser hvor komplisert det er å forstå både sykdommen og sykdomsopplevelsen ved eggstokkreft, både for pasienter og helsepersonell. Funnene viser hvor viktig det er med helhetlig omsorg for å kunne imøtekomme de individuelle behovene til pasienter rammet av denne sykdommen. 

Personalia

Karen Rosnes Gissum er utdannet kreftsykepleier. Hun jobber som seksjonsleder ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgraden er utført ved CCBIO og K2, UiB. Veiledergruppen består av professorene Line Bjørge (hovedveileder), Roger Strand og Ingvild Vistad, samt 1. amanuensis Sigrunn Drageset og forsker Liv Cecilie V. Thomsen. Prosjektet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening, Helse Vest og Norges Forskningsråd.