Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Offentlige høringer: Verktøy for legitim politikkutforming?

Idunn Johanne Bjøve Nørbech disputerer 12.8.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Public Consultations as Instruments for Legitimacy-Building in Bureaucratic Policymaking".

Hovedinnhold

Offentlige høringer spiller en viktig rolle i å gjøre politikkutformingen mer rettferdig og demokratisk. De gir vanlige innbyggere en stemme og sørger for at ulike meninger kan bli hørt, noe som kan øke legitimiteten til beslutningene som blir tatt. Samtidig kan høringer føre til at smale interesser får for stor innflytelse og at lovgivningsprosesser tar lengre tid. Dette skaper et dilemma for beslutningstakere som må balansere bred inkludering med effektivitet og kvalitet i politikkutformingen.

Denne avhandlingen utforsker dette dilemmaet ved å analysere høringsprosessene til Europakommisjonen og den norske regjeringen.

Avhandlingen viser at Europakommisjonens høringer kan brukes for å engasjere innbyggerne, bygge et godt omdømme og øke støtte til lovforslag blant høringsdeltakerne. Resultatene viser at flere innbyggere deltar i høringer når forslagene er mindre komplekse og tidligere i den politiske prosessen. Videre viser det seg at kommisjonen prioriterer å svare på faktabaserte innspill fra næringslivet, noe som styrker deres omdømme som ansvarlige beslutningstakere. Samtidig øker støtten blant høringsdeltagere til lovforslag når deres interesser er sterkere representert tidligere i høringsfasen, og når prosessen er åpen og inkluderende.

For norske høringer viser avhandlingen en utvikling mot et mer inkluderende og transparent høringsformat. Videre vises det at en økning i invitasjoner til å delta i høringer som sendes fra departementene fører til økt deltakelse og mangfold blant både organiserte interessegrupper og vanlige borgere. Dette gjelder spesielt for lovforslag, hvor invitasjoner til å gi innspill resulterer i høyere deltakelse og større mangfold.

Personalia

Idunn Johanne Bjøve Nørbech (f.1994) har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Institutt for Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen ved hovedveileder Adriana Bunea og biveileder Reto Wüest. Gjennom doktorgraden har hun vært tilknyttet forskningsprosjektet CONSULTATIONEFFECTS (ERC StG 2018 CONSULTATIONEFFECTS, grant agreement no. 804288).