Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Kreftceller trenger medhjelpere

Amani H. A. Osman disputerer onsdag 20. februar 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Characterization of the tumor stroma and stem cell niche in oral squamous cell carcinoma".

Hovedinnhold

Munnhulekreft er en lokalt aggressiv kreftform. Selv om det de siste årene har kommet nye behandlingsmetoder, har ikke dødeligheten gått ned. Derfor har nyere forskning hatt som mål å finne alternative måter å angripe kreftsvulstene på for å øke overlevelsen. 

De seneste årene har forskerne gjort overbevisende funn om at vevet som omgir en kreftsvulst er av avgjørende betydning for at svulsten skal vokse og spre seg videre. Her vil både bindevevet og blodkarene endre karakter og dermed bidra til kreftsvulstens videre vekst. Ved å angripe og hindre de omgivende støttespillerne kan man således hindre videre vekst av en svulst og i beste fall selektivt drepe kreftsvulsten. 

Amani H.A. Osman viser i sin forskning at kreft-assosierte bindevevsceller kan stimulere kreftceller til å danne svulster. Kreftcellene får også større evne til å bevege seg og invadere omgivende bindevev. 
Hennes forskning påviser også at «transforming growth factor β1» (TGFβ1) frigitt fra de kreft-assosierte bindevevscellene spiller en sentral rolle som regulator av kreftcellenes vekst. Et interessant funn var også at bindevevscellene kan bidra til at passive kreftceller blir stimulert til ny vekst, hvilket er med på å styrke vår oppfatning av TGFβ1 som regulator. Dette kan også åpne for muligheter når det gjelder kreftbehandling.

Personalia:
Amani H.A. Osman er født i Sudan i 1976 og er utdannet tannlege fra University of Khartoum, i 2001. Hun har vært stipendiat ved Gades institutt/Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektet er tilknyttet Senter for fremragende forskning Bergen (CCBIO) og er utført i samarbeid med Institute for Cell and Molecular Science Queen Mary University of London, UK, Guy’s and St. Thomas’ Hospitals, NHS Foundation Trust, London, UK.

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.