Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Ugandiske barn vaksineres for lite og for sent

Juliet N. Babirye disputerer fredag 17. Januar 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Childhood immunisation in Uganda: timeliness, supportive structures and health system barriers”.

Hovedinnhold

Barn som er vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogram har best beskyttelse for aktuelle sykdommer. Dersom barna ikke får sine vaksiner i anbefalte tidsrom, svekkes denne beskyttelsen. Dr. Babirye gjennomførte en studie i Kampala, hovedstaden i Uganda, der hun studerte vaksinasjonspraksis. Hun utførte en spørreundersøkelse blant mer enn 800 foreldre til småbarn, fokusgruppe- og nøkkelinformantintervjuer. 

Mer enn halvparten av barna fikk vaksinene etter det anbefalte tidsrommet for vaksiner og er dermed mer eksponert for å få sykdom. Det er derfor viktig å følge alderen på barna, i tillegg til vaksinasjonsdekning. Hun fant også en rekke faktorer som påvirket hvorvidt mor sørget for å vaksinere barna sine eller ikke. Disse faktorene favnet aspekter som negativ partnerinvolvering, inkludert familievold, manglende kunnskap om vaksinene og mistenksomhet, for eksempel tanker om at vaksinene kan gi sykdom og død. Praktiske forhold rundt vaksinasjonsprogrammet ble også opplevd som hindringer. 

Studien fant at utfordringer i helsesystemet kan forklare mye av den lave vaksinasjonsdekningen. Dette inkluderer lav geografisk tilgang på vaksinering, lange køer og lang ventetid. Det var liten utnyttelse av offentlig-privat samarbeid, noe som har vist seg fruktbart andre steder. For at vaksinasjonsprogrammene skal lykkes, må den aktuelle konteksten og sosiale forhold forstås og tas hensyn til.

Personalia:
Juliet N. Babirye (født 1971) er lege utdannet ved Makerere universitetet i Kampala, Uganda. Hun har en Master of Public Health fra University of New South Wales, Sydney, Australia. Hun underviser og forsker ved Makerere University School of Public Health (MUK). Forskningsarbeidet utgår fra Senter for Internasjonal helse (CIH), Universitetet i Bergen i samarbeid med MUK. Veiledere er dr. Ingunn M.S. Engebretsen (CIH), professor Fred Nuwaha (MUK) og professor Thorkild Tylleskär (CIH).

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.