Hjem
Nye doktorgrader

Stor variasjon i akutte sykehusinnleggelser

Birgitte Graverholt disputerer fredag 28. februar 2014 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Acute hospital admissions from nursing homes. Rates and characteristics; unwarranted variation and effects of interventions to reduce them”.

Hovedinnhold

De av våre eldste som bor på sykehjem er blant samfunnets aller skjøreste og mest sårbare grupper. Sykehjemsbeboere kjennetegnes av høy alder, lavt funksjonsnivå og svekket helse med flere kroniske sykdommer. Dette gjør dem sårbare for akutte sykdomstilstander og hendelser som innebærer at sykehusinnleggelse ofte må vurderes. Et sykehusopphold kan imidlertid gjøre vondt verre for denne gruppen, og beboerne returnerer ofte med større problemer relatert til inkontinens, forvirring, redusert matopptak og liggesår. Dersom det kan tilbys et likeverdig behandlingstilbud for det akutte helseproblemet ved sykehjemmet, bør sykehusinnleggelse derfor vurderes nøye.

Sykehusinnleggelser fra sykehjem er temaet for dette doktorgradsarbeidet, som består av tre delarbeid. Første delarbeid undersøker omfanget av sykehusinnleggelser fra alle sykehjemmene i Bergen kommune og beskriver hvilken diagnose pasientene får på sykehuset, lengden på sykehusoppholdene og dødeligheten. Studien viser blant annet at innleggelser fra sykehjem er svært vanlig, og vanligere enn det som er vist i tilsvarende internasjonale studier.

I det andre delarbeidet beskrives en svært stor variasjon i antall sykehusinnleggelser mellom sykehjemmene, der det sykehjemmet som har flest innleggelser legger inn sine beboere ni ganger så ofte som det sykehjemmet som legger inn færrest. De minste sykehjemmene og de med flest korttidsplasser har de høyeste innleggelsesratene, men variasjonen er i det store og hele vanskelig å forklare.

Det siste delarbeidet gir en systematisk oversikt over alle studier som har evaluert effekter av tiltak for å redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem. Denne oversikten viser at det er gjort relativt lite forskning på effekter av tiltak for å redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem, til tross for at dette er et høyt prioritert helsepolitisk tema. Samtidig viser flere av de inkluderte studiene lovende resultater med tanke på å finne bedre og mer skånsomme behandlingsmåter enn å sende beboerne til sykehus.

Personalia:
Birgitte Graverholt (f. 1974) er intensivsykepleier og har jobbet ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (HiB) siden 2006. Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Doktorgradsarbeidet er gjennomført under hovedveileder professor Trond Riise og biveiledere professor Monica Wammen Nortvedt (HiB) og professor Gro Jamtvedt (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og HiB). Høgskolen i Bergen har finansiert stipendiatstillingen.

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.