Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Nye materialer i hofteproteser

Thomas Kadar disputerer torsdag 6. mars 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Wear and Migration in Cemented Total Hip Arthroplasty”.

Hovedinnhold

Arbeidene i avhandlingen er basert på data fra en randomisert klinisk studie utført ved Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagevik.

Hvert år behandles cirka 8000 mennesker i Norge med hofteproteser og generelt er resultatene gode. Det er viktig å bruke proteser som sitter godt fast og som har høy motstand mot slitasje. For å redusere slitasje har det blitt utviklet nye typer plastkopper. Vi sammenlignet slitasjen av disse mot vanlige plastkopper og fant ut at de nye hadde mindre slitasje etter to år. For å redusere slitasje har det også blitt utviklet ulike typer leddhoder. En ny type leddhode har en kjerne av metal og en keramisk overflate. Teoretisk medfører dette lite slitasje uten å gi avkall på styrken. I vår studie medførte bruk av det nye leddhodet ikke mindre slitasje enn vanlige leddhoder av metall. Ingen av materialene hadde mindre slitasje enn den best dokumenterte protesen i verden, Charnleyprotesen.

Vi sammenlignet også to ulike protesestammers fiksasjon. Protesene skiller seg fra hverandre med hensyn til material, form og overflate. Teoretisk skal de protesene som har god fiksasjon de første årene etter operasjonen holde lengre. Spectron EF-protesen hadde etter to år bedre fiksasjonsegenskaper enn Charnley-protesen. Man ville da ha forventet bedre langtidsoverlevelse av Spectron EF-protesen enn av Charnley-protesen, noe som imidlertid ikke er tilfelle. Grunnen kan være at alle proteser etter hvert løsner fra sin innfesting og at de som er ruere, slik som Spectron EF-protesen, slites mer enn andre.

Vi undersøkte også om plasseringsvinkelen på koppen har noe å si for slitasje og innfesting. Teoretisk fører en mer butt vinkel til høyere slitasje. I vår studie fant vi ikke noen slik sammenheng. Forfatteren konkluderer med at det er viktig å teste ut nye protesetyper i mindre kliniske studier før mer utstrakt bruk av disse og at det er viktig med langtidsoppfølging i nasjonale registre.

 

Personalia: Thomas Kadar (f. 1975) er født og oppvokst i Stockholm. Kadar avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2001. Han ble spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 2011 og arbeider som overlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Ortopedisk klinikk og Klinisk Institutt 1 ved UiB.