Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Svulst på balansenerven: Behandling og symptomutvikling

Cathrine Nansdal Breivik disputerer fredag 7. mars 2014 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Vestibular schwannoma: Treatment options and symptom development- Effect on quality of life and working ability”.

Hovedinnhold

Balansenervesvulster (vestibularis schwannomer) er godartede, langsomtvoksende svulster som vokser fra en av balansenervene. Denne svulsten kalles også hørselsnervesvulst (acusticusnevrinom) fordi man tidligere trodde at den vokste på hørselsnerven. Et debutsymptom er ofte ensidig hørselstap. Andre vanlige symptomer er øresus, svimmelhet og balanseproblemer.

Svulsten er forholdsvis sjelden, men etterhvert som MR-undersøkelser har blitt mer tilgjengelig, finner man nå flere svulster på et tidligere tidspunkt. Forekomsten er i dag estimert til cirka 20/mill./per år.

Når svulsten er oppdaget vurderes tre behandlingsstrategier: små svulster kan følges med årlige MR-kontroller og behandles kun ved tegn til vekst, mellomstore svulster vurderes for behandling med strålekniv eller operasjon, mens store svulster bør opereres.

Haukeland universitetssykehus har per i dag landsfunksjon både på strålekniv og håndtering av balansenervesvulster.

Doktorgradsavhandlingen tar sikte på å kartlegge pasientenes symptomutvikling opp i mot behandlingsalternativene og hvordan disse påvirker pasientenes livskvalitet og arbeidsevne i oppfølgingstiden.Avhandlingen konkluderer med at cirka halvparten av de små svulstene som er fulgt med MR vokser innen 1-5 år, mens den andre halvparten klarer seg uten noen videre behandling. Hos de pasientene som er behandlet i strålekniven er det kun fem prosent som vokser. Symptomutviklingen i begge gruppene er et gradvis økende ensidig hørselstap, men det er ingen forskjell i utviklingen av de andre symptomene. Pasienter med balansenervesvulst som er uttalt plaget av svimmelhet er i større risiko for å falle ut av arbeidslivet.

 

Personalia:

Cathrine Nansdal Breivik (f. 1976) vokste opp på Nøtterøy og avla medisinsk embetseksamen ved Pecs University, Ungarn i 2003. Hun begynte på Nevrokirurgisk avd. ved Haukeland Universitetssykehus i august 2005, etter fullført turnustjeneste. Siden september 2008 har 50 prosent av stillingen vært avsatt til forskning. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, UiB og Nevrokir. avd., Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder er Morten Lund-Johansen og biveileder Paal-Henning Pedersen.