Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Endoskopisk nyrestenskirurgi uten sikkerhetsline

Øyvind Ulvik disputerer fredag 14. mars 2014 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Ureteroscopy with and without a safety guide wire in the treatment of ureteral calculi. An assessment of personal preferences, mechanical forces and clinical outcomes”.

Hovedinnhold

Akutt nyrestensanfall er en hyppig årsak til innleggelse i sykehus. Sten som ikke avgår spontant kan fjernes endoskopisk (ureteroskopi). Bruk av en sikkerhetsline i urinlederen ved siden av ureteroskopet har tradisjonelt vært ansett som obligatorisk ved behandlingen. Sikkerhetslinen har vært antatt å forenkle innføringen av ureteroskopet og sikre innleggelse av et drenasjekateter fra nyrebekkenet hvis det skulle oppstå problemer under prosedyren.

I denne avhandlingen har vi undersøkt om den ureteroskopiske behandlingen av sten i urinlederen varierer mellom norske sykehus. Videre har vi utviklet en metode for måling av kraften som må tilføres ureteroskopet ved innføring og uttrekking av instrumentet. Metoden er så brukt til å undersøke om sikkerhetslinen påvirker disse kreftene. Til slutt har vi sammenlignet resultatene av endoskopisk stenbehandling med og uten sikkerhetsline hos 1000 pasienter.

Resultatene viste at behandlingen av sten i urinlederen varierte betydelig mellom norske sykehus. Dette kan påvirke behandlingsresultatet.

Ved hjelp av en digital kraftmåler festet til ureteroskopet kunne vi måle kraften som skulle til for å føre instrumentet inn og ut av urinveiene. Slike målinger har ikke vært gjort tidligere. Vi fant at kraften var betydelig mindre når en sikkerhetsline ikke ble benyttet. Den reduserte kraften gir sannsynligvis mindre risiko for skade ved ureteroskopi.

Ved sammenligning av 1000 ureteroskopier for behandling av sten i urinlederen, 500 med sikkerhetsline og 500 uten, var det ingen forskjell i antall komplikasjoner eller mislykkede drenasjeforsøk. Det kunne ikke påvises noen fordeler ved bruk av sikkerhetsline, men noen flere pasienter ble stenfrie når sikkerhetslinen ikke ble benyttet. Den rådende oppfatningen til nå har vært at sikkerhetsline som hovedregel bør brukes ved ureteroskopiske inngrep. Funnene i dette doktorgradsarbeidet viser at det sannsynligvis er best å sløyfe sikkerhetslinen i de fleste tilfeller.

 

Personalia:
Øyvind Ulvik (f. 1974) er født i Oslo, vokste opp i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000. Etter endt spesialistutdannelse ved Nordlandssykehuset HF Bodø og Haukeland Universitetssykehus ble han godkjent spesialist i Generell kirurgi og Urologi i 2009. Han er ansatt som overlege ved Urologisk Avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt (K1), Universitetet i Bergen og Urologisk Avdeling, Kirurgisk Klinikk, Haukeland Universitetssjukehus.