Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Bølger forsterker og flytter

Johannes Röhrs disputerer fredag 21. mars 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Surface wave effects in the upper ocean and consequences for biological modeling”.

Hovedinnhold

Bølger på havets overflate inneholder store mengder energi, noe som betyr at partikler som svever ved havoverflaten blir forflyttet av bølgene. Det gjelder vannmolekylene, men også forurensningspartikler og plankton som for eksempel kan være fiskeegg. Hvor viktig bølgene er for partikkeltransporten i forhold til andre krefter som vind og havstrømmer ble undersøkt under et forskningstokt i Vestfjorden i Nordland. I Vestfjorden kan man observere forflytningen av store menger fiskeegg i løpet av gytesesongen til Skrei hver vårsesong. Siden det er vanskelig å observere bevegelsen til små fiskeegg i havet, ble det også brukt bøyer med GPS-sensorer som gir en omfattende måling av partikkelforflytningen ved havets overflate. Bøyenes hastighet og hvilken vei de tar ble sammenliknet med målinger av havstrømmer, bølger og vind. Konklusjonen er at bølgene kan være avgjørende for partikkeltransporten i de øverste få meterne i havet og at de derfor er mest viktig for alle typer partikler som har oppdrift i vannet.

 

Partikkeltransporten kan også beskrives med en datasimulasjon for havets vannsirkulasjon og en bølgevarslingsmodell. Disse modellene ligner på en værvarslingsmodell, men regner ut vannbevegelser i stedet for atmosfæresirkulasjon. Ved å bruke modellene er det mulig å studere hvor fiskeegg, som blir sluppet ut i simulasjonen ved kjente gytesteder, ender opp etter noen uker, og hvilken vei eggene tar langs norskekysten nordover.

 

Bølgene fører til at fiskeeggene, som langsomt flyter mot Barentshavet, kommer nærmere kysten. Fiskelarvene er dermed utsatt for forskjellige miljøer med ulike matkilder og predatorer. Forskningen øker forståelsen for fiskeressursene vi har i Norge og bevaringene av disse. Samtidig øker den muligheten til å varsle havstrømmer slik at farlige forurensinger ved kysten, som oljesøl, blir mer forutsigbare.

 

Personalia:

Johannes Röhrs, født i 1984, kommer fra Hildesheim i Tyskland. Han fullførte sin diplomutdanning i meteorologi ved Universitet i Hamburg i 2010. I mars 2010 tiltrådte han som stipendiat ved Meteorologisk institutt. Han har vært veiledet av Kai H. Christensen, (Meteorologisk institutt), Birgitte R. Furevik (Geofysisk institutt), Göran Broström (Göteborgs universitet), og Lars Robert Hole (Meteorologisk institutt).

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.