Hjem

Nye doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livets dilemma på havets mikronivå

Selina Våge disputerer fredag 4. april 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Pelagic microbial food web organization. Extending the theory for structure and diversity generating mechanisms based on life strategy trade-offs”.

Livet i den ”usynlige” (mikrobielle) delen av havets økosystem er en hektisk kamp på liv og død, der den som ikke har klart å skaffe seg næring nok til å dele seg i løpet av et døgn eller to har tapt, fordi den i mellomtiden vil være død av virusinfeksjon eller bli spist av en predator.

Våges avhandling viser gjennom matematiske modeller at ulike avveininger mellom god evne til å konkurrere og god evne til å forsvare seg mot predatorer og parasitter er viktig for strukturen og biodiversiteten i det mikrobielle samfunnet i havet. Modellene forutsier at bakteriesamfunnet vil være dominert av stammer som investerer mye i forsvar, på tross av en kostnad i form av redusert vekst. Stammer som satser mest på konkurranse vokser fortere, men bestandene blir likevel mindre, på grunn av høye virusinfeksjonsrater. Med over en million mikroorganismer (bakterier og encellede planter og dyr) i hver dråpe sjøvann, og ti ganger flere virus, utgjør mikrobiologien grenseflaten mellom havets kjemi og dets produksjon av biologiske ressurser.

Den utvidede forståelsen Våge fremlegger om strukturen i det mikrobielle samfunnet kan også anvendes på høyere trofiske nivåer, som dyreplankton og fisk, og gir et grunnlag for bedre forståelse av den klimarelevante karbonsyklusen i havet.

Arbeidet har vært tilknyttet forskningsprosjektet MINOS (Microbial Network Organisation) finansiert av ERC (European Research Council). 

 

Personalia:

Selina Våge er født i Sveits i 1985, studerte biologi på bachelornivå ved Universitetet i Zürich fra 2005 til 2008 og tok mellomfag i matematikk ved University of Massachusetts Boston i USA fra 2007 til 2008. Hun tok mastergrad i marin økologi ved Universitetet i Tromsø fra 2008 til 2010.

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.