Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Sosialt nederlag gir endringer i adferd og søvn

Anne Marie Kinn Rød disputerer tirsdag 8. april 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Consequences of social defeat stress for behaviour and sleep. Short-term and long-term assessments in rats”.

Hovedinnhold

Sosialt stress er en av hovedkildene til stress hos oss mennesker, og spiller en betydelig rolle for utvikling av affektive lidelser som angst og depresjon. Dyremodeller for sosialt stress kan gi kunnskap om effekten av det å være offer for aggressive handlinger, som for eksempel mobbing og vold hos mennesker. Avhandlingen tar for seg hvilke konsekvenser sosialt stress har for adferd og søvn, og er basert på eksperimentelle dyrestudier.

Rød etablerte en dyremodell for sosialt stress som bygger på naturlig sosial adferd hos hannrotter: kampen om et territorium, sosial dominans og resurser. En hannrotte ble plassert i hjemburet til en større mer aggressiv hannrotte, tapte konfrontasjonen og viste underdanig adferd - kalt sosialt nederlag. Følger for adferd og søvn etter tap av en slik sosial konflikt ble studert.

Det viste seg at rotter som hadde opplevd sosialt nederlag fikk en økning i dyp søvn få dager etter stress. De hadde da også mer oppstykket (fragmentert) søvn, noe som er vanlig hos pasienter med affektive lidelser. En annen korttidseffekt var at taperen i den sosiale konflikten viste lavere inntak av vann tilsatt søtsmak, noe som tyder på mindre interesse for å belønne seg selv og ta del i lystbetonte hendelser (anhedoni). Flere langtidseffekter av det sosiale stresset ble påvist. Rottene viste forhøyet skvetterespons (beskyttelsesrespons) ved plutselige høye lyder. Under adferdstester beveget de seg mindre og viste mer unngåelsesadferd ved å unnvike åpne områder. Dette kan tolkes som angstlignende adferd hos rottene.

Avhandlingen viser også at effekten av det sosiale nederlaget henger sammen med hvordan rottene oppfører seg under selve konfrontasjonen med den dominante hannrotten. Rotter som gjorde motstand under den sosiale konflikten hadde mer oppstykket søvn og viste mer unngåelsesadferd.

Personalia:
Anne Marie Kinn Rød (f. 1980) er oppvokst i Bergen. Hun fullførte sin mastergrad i humanbiologiske fag ved Universitetet i Bergen i 2005. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi og er finansiert av Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer - SOVno. Hovedveileder er professor Robert Murison og medveiledere er førsteamanuensis Anne Marita Milde, førsteamanuensis Janne Grønli og professor Håkan Sundberg.