Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Nitrogenoksids rolle i lunger og luftveier ved dykking

Cecilie Caspersen disputerer torsdag 10. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Oxygen concentration in inhaled gas and nitric oxide concentration in exhaled gas''.

Hovedinnhold

Eksponering for oksygentrykk høyere enn 40-50 kPa, som tilsvarer en dobling av det normale oksygentrykket, har en effekt på lungefunksjonen. Ved dykking og trykkammerbehandling er det en risiko for å utvikle såkalt oksygentoksisitet. Oksygentoksisitet bidrar både til akutte effekter og langtidseffekter av dykking på lungefunksjonen, og tradisjonelle lungefunksjonstester ikke er tilstrekkelig sensitive til å fange opp utviklingen av oksygentoksisitet i et tidlig stadium. Det er derfor behov for nye markører for utvikling av oksygentoksisitet.

Nitrogenoksid er en biologisk signalsubstans som normalt inngår i reguleringen av blodgjennomstrømning og i utvikling av betennelsesprosesser. Produksjonen av nitrogenoksid er påvirket av oksygentrykket. Det er en gass og den kan måles i utpustet luft. I sitt doktorgradsarbeid har Caspersen studert endringen i nitrogenoksid i utpustet gass ved ulike oksygentrykk, for å undersøke om gassen kan være en nyttig markør for utvikling av oksygentoksisitet hos mennesker.  

Konsentrasjonen av nitrogenoksid i utpustet gass var redusert med 20 prosent etter at man hadde pustet 100 prosent oksygen i 90 minutter i normale omgivelser, og med 30 prosent etter en behandling i trykkammer. Det var ingen endring etter et opphold i moderat høyde i et klimakammer tilsvarende 2800 meter, hvor oksygentrykket er lavere enn normalt.

Resultatene i Caspersens avhandling er sammenholdt med andre studier og det viser seg at det er et dose-responsforhold mellom oksygentrykk og endringer i nitrogenoksid i utpustet gass. Disse endringene inntreffer før endringer i de tradisjonelle lungefunksjonsmålene som vanligvis brukes. Studien representerer et nyttig bidrag i forståelsen av oksygentoksisitet og nitrogenoksidets rolle i lunger og luftveier.

 

Personalia:

Cecilie Caspersen (f. 1977) er oppvokst i Vestfossen, Buskerud. Hun er utdannet master i idrettsvitenskap ved Norges Idrettshøyskole, Oslo (2008). Fra 2008 har hun vært ansatt som stipendiat ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Ph.d.-stipendet ble sponset av Statoil, Gassco og ExxonMobil gjennom kompetanseprogrammet for dykking 2007-2011.