Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Livsviktig merking av proteiner

Thomas Vikestad Kalvik disputerer torsdag 10. april 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Substrates and Cellular functions of the human N-terminal acetyltransferases NatA and NatC”.

Hovedinnhold

De fleste proteiner som cellene våre produserer blir kjemisk modifisert. Denne modifiseringen kan blant annet påvirke proteinenes funksjoner, eller hvor i cellen proteinet skal oppholde seg. Denne kjemiske modifiseringen kan derfor fungere som en merkelapp. En type merking av proteiner som er svært vanlig er N-terminal acetylering. Kalviks doktorarbeid fokuserer på hvordan denne proteinmerkingen påvirker cellefunksjonen.

 

I 2011 ble det oppdaget at en dødelig genetisk sykdom, kalt Ogden syndromet, skyldes en mutasjonen i et gen som koder for enzymet Naa10. Naa10 er et av flere enzymer som merker andre proteiner ved N-terminal acetylering. Kalvik har studert hvordan denne mutasjonen påvirker celler og hvorfor denne merkingen er livsviktig. Resultatene fra denne studien viser at mutasjonen i Naa10 proteinet fører til at det ikke lenger er aktivt. Studien viser videre at proteiner i celler som bærer denne mutasjonen mister den N-terminale acetyleringen og at disse cellene har et unormalt vekstmønster som kan forklare deler av dødeligheten bak sykdommen.

 

Kalvik har også studert enzymet NatC. For å studere hvordan proteinmerking ved N-terminal acetylering påvirker cellefunksjonen ble NatC fjernet fra humane celler. Dette gjør at vi kan studere hvilke proteiner som blir påvirket når denne merkingen forsvinner. Analysene fra dette forsøket viste at proteiner som sitter i mitokondriene blir påvirket når NatC blir fjernet fra cellene. Videre forsøk viser at cellens mitokondrier og golgi-apparat blir brutt opp, og at mitokondriene ikke lenger er funksjonelle når NatC ikke er til stede i cellene. Mitokondrier er organeller i cellene som er ansvarlige for å produsere energi, og er derfor livsviktige for å overleve.

 

Personalia:
Thomas Vikestad Kalvik ble født i 1985 og vokste opp på Bindalseidet, i Bindal. Han avsluttet mastergraden sin i molekylærbiologi ved Molekylærbiologisk institutt (UiB) i 2011 og startet samme år som Kreftforenings-finansiert doktorgradsstipendiat i Thomas Arnesens forskningsgruppe ved Molekylærbiologisk institutt (UiB).