Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Turismens påvirkning på urfolk

Mellese Madda Gatisso disputerer torsdag 24. april 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Phenomena of Body Practices, Tourism and Aestheticization of Everyday life among Mursi people in the Omo valley, Ethiopia”.

Hovedinnhold

I avhandlingen tar Gatisso for seg hvordan urfolks (mursi) kulturelle praksiser har blitt en turistattraksjon, og hvordan deres hverdag er preget av turismen. I de senere årene er turisme blitt akseptert som et middel for økonomisk, sosial og kulturell transformasjon, i den tro at dette vil bidra til fattigdomsreduksjon og økonomisk vekst for urfolket. Denne studien viser at mursifolket ikke drar nytte av turisme på en måte som forbedrer deres levevis. Ved å gjøre landsbybeboerne til forbrukere på varemarkedet påvirkes deres verdisystem, som tidligere var basert på storfe.

I tillegg indikerer forskningsresultatene at turisme har tingliggjort kulturelle praksiser og endret kulturelle betydninger, i form av moderniserings-, politiserings- og globaliseringsprosesser i Omo-dalen. Tradisjonelle praksiser, som for eksempel bruk av leppe-plater, har blitt en turistattraksjon og en grunn for turister til å reise til mursilandsbyer. Dette fører til at landsbyboerne, på grunn av behovet for penger, nærmest må tigge turistene for å tjene noen kroner på bilder eller gjenstander. Dette skaper avhengighet, snarere enn spenst og økonomiske bekvemmelighet for urbefolkningen.

Kommersialisering av kulturelle praksiser gjennom turisme forvrenger autentisitet og kommunikasjon. Samspillet mellom turister og mursifolket oppstår gjennom fotografering og pengetransaksjoner. Det økonomiske bidraget fra turisme er svært lite, og selv om mursiboerne på denne måten tjener litt penger, endrer det ikke de eksisterende økonomiske forholdene. Turisme som utviklingspraksis bidrar altså i svært liten grad til matsikring og fattigdomsreduksjon.

I tillegg fører turismen til at landsbybeboerne ikke får tilgang på nasjonalparkens ressurser.

 

Personalia:

Ph.d.-kandidat Mellese Madda Gatisso er for tiden foreleser i sosialantropologi ved Hawassa University i Etiopia . Han tok BA i historie og kulturarvledelse og Master i sosialantropologi ved Addis Ababa University. Hans forskningsinteresser er bosetting, fattigdom og matvaresikkerhet, miljø og sosial transformasjon av urfolk, turisme og nasjonalparker .