Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Når immunceller angriper

Lara A. Aqrawi disputerer onsdag 30. april 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “B cell specificity and pattern in primary Sjögren’s syndrome”.

Hovedinnhold

Sjögrens syndrom (SS) er en kronisk autoimmun sykdom som opptrer hovedsakelig hos kvinner. Sykdommen karakteriseres ved progressiv ødeleggelse av spytt- og tårekjertler, og pasientene har symptomer som munntørrhet og tørre øyne. I likhet med andre kroniske revmatiske lidelser har disse pasientene høye nivåer av celler og antistoffer som reagerer mot, og angriper, eget vev. Fortsatt er årsaken til SS ukjent, og forståelsen av sykdomsprosessen er mangelfull. For øyeblikket er behandlingen i vesentlig grad symptomatisk.

Målet med dette prosjektet var å studere de såkalte B-cellene. Dette er celler som produserer og skiller ut antistoffer mot bl.a. eget vev. I de senere årene er det blitt mer åpenbart at utvikling av B-celler til aktiverte celler som utskiller autoantistoffer spiller en sentral rolle i sykdomsutvikling av SS. Men hvordan dannes de autoreaktive cellene hos pasientene?

Ved bruk av immunologiske metoder studerte Aqrawi dannelsen av de autoreaktive cellene hos SS-pasienter og utførte forsøk både i blod/serum og i spyttkjertelvev. En nøye karakterisering av B-celler i beinmarg og spyttkjertler ble også utført ved bruk av en dyremodell. Hovedfunnene fra studien tyder på en uvanlig sammensetning av B-celler hos SS-pasienter, og at de autoreaktive B-cellene er lokalisert i spesielle områder i vevet. Denne videre forståelsen av sykdomsutviklingen kan bidra til bedret og mer målrettet behandlingstilbud for pasientene.

Personalia:

Lara A. Aqrawi ble født i Basrah, Iraq i 1984, og oppvokst i London og Kuala Lumpur. Hun har vært i Norge siden 1997, og ble ferdig utdannet molekylærbiolog (BSc, MSc) i oktober 2008 på Universitetet i Bergen. Lara har vært stipendiat ved Broegelmann forskningslaboratorium ved Universitetet i Bergen i perioden 2010-2014, under veiledning av Karl A. Brokstad (Klinisk institutt 2) og Kathrine Skarstein (Klinisk institutt 1).