Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Betydningen av sand og sandsteinsdeformasjon

Reza Alikarami disputerer torsdag 8. mai 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Strain localization in sand and porous sandstone".

Sandsteinsformasjoner er den vanligste typen av hydrokarbonreservoarer, og er blant de beste kandidatene for underjordisk lagring av CO2. Deformasjon i sandsteinsbergarter er vanligvis konsentrert i veldefinerte smale soner, kjent som deformasjonsbånd. Disse deformasjonsbåndene kan påvirke utvinningsgraden av hydrokarboner og CO2- lagringskapasiteten i reservoarene.

I denne doktorgradsavhandlingen har Alikarami undersøkt vilkårene for utvikling av deformasjonsbåndet i sand og sandsteinsbergarter og deres innflytelse på bergartsstyrke og strømningsegenskaper. Resultatene av denne studien viser at deformasjonsbånd observert i dypt begravet sandstein kan ha blitt dannet da sandsteinen enda ikke var konsolidert på relativt grunt nivå i skorpen. Resultatene viser også betydningen av kornform for utvikling av deformasjonsbånd og deres mønstre.

Funn i denne doktorgradsavhandlingen kan bidra til å bedre kunne forutsi potensiell påvirkning av deformasjonsbånd på væskestrøm, og dermed deres innvirkning på hydrokarbonproduksjon og lagring av CO2.

Personalia:

Reza Alikarami (f. 1978) kommer fra Iran. Han fullførte sin master i petroleumsteknologi ved NTNU i 2005. Doktorgradsprosjektet utgår fra Institutt for geovitenskap ved UiB. Dr. Anita Torabi fra Uni CIPR-Uni Research (hovedveileder), Professor Patience Cowie fra Institutt for geovitenskap ved UiB og Dr. Philip Ringrose fra Statoil har vært veiledere.  Doktorgradsarbeidet er en del av et større samarbeidsprosjekt (IMPACT) med støtte fra Uni CIPR-Uni Research, Norges forskningsråd, Statoil i Norge og 3SR laboratorium i France.