Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Når journalistikk og programmering møtes

Eirik Stavelin disputerer torsdag 8. mai 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Computational journalism: when journalism meets programming”.

Hovedinnhold

Mens de fleste journalister skriver tekst, finnes det noen som skriver programkode. Når stadig mer viktig informasjon om samfunnet lagres som digitale data, trengs det journalister som kan behandle, analysere og formidle dette. Avhandlingen til Eirik Stavelin beskriver hvordan programmering og avansert databehandling benyttes som en journalistisk metode, og hvordan det oppfattes blant norske journalister. Denne praksisen ligger i grenseland mellom teknisk og journalistisk arbeid og dens status forhandles inn som journalistisk praksis i redaksjoner, som både anser den som et framtidshåp, så vel som fremmed, og i overkant teknisk orientert, til journalistikk å være. Videre viser avhandlingen hvordan journalistiske ideal, som transparens, kan utfordres og trues av effektiv utnyttelse av datateknologi, ved at viktige metodiske avgjørelser skjules i programkode som er lite tilgjengelig. For å løse denne floken trengs det ikke bare gode kommunikasjonsferdigheter, men også god teknologiforståelse i nyhetsredaksjonene.

 

Det er mange som har vært svært optimistiske til potensialet i avansert databehandling, automatisering og programvareutvikling innen journalistikken. I lys av dette er designforskning benyttet som metodisk virkemiddel, og avhandlingen inneholder to eksempler på spesialutviklet programvare. Disse utforsker oppgaven med å innfri forventningene til effektiv databehandling, så vel som å opprettholde journalistiske idealer. Det ene er et verktøy for å finne kilder og historier i store mengder data fra sosiale medier, mens det andre er et verktøy (www.samstemmer.net) for å monitorere folkevalgtes aktivitet på Stortinget via Stortingets data-register (data.stortinget.no). Disse arbeidene er evaluert i samarbeid med journalister som til daglig jobber med fagområdene applikasjonene er rettet mot. De to resterende arbeidene i avhandlingen er en analyse av nyhetsapplikasjoner, som er journalistiske produkter bestående av programkode publisert i nettaviser, og en intervjustudie der programmerende journalister intervjues om deres arbeid, samarbeid samt hvordan programmering og journalistikk sees fra førstepersons perspektiv.

Personalia:

Eirik Stavelin (født 1984) er oppvokst i Risør. Han har en bachelorgrad i nye medier og en mastergrad i informasjonsvitenskap, og begynte på sin ph.d. i oktober 2009, ved Universitetet i Bergen. Veiledere er Bjørnar Tessem (professor i informasjonsvitenskap), Martin Eide (professor i medievitenskap) og Nicholas Diakopoulos (Tow Fellow ved Columbia University Journalism School).