Hjem
Nye doktorgrader

Mot skreddersydd behandling av livmorslimhinnekreft

Henrica (Erica) Werner disputerer tirsdag 20. mai 2014 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Clinical and molecular markers in endometrial cancer. Studying prognostic and predictive biomarkers that can help to individualise therapeutic decisions».

Hovedinnhold

Kreft i livmorslimhinnen er den vanligste formen for underlivskreft. For bedre å kunne skreddersy behandlingen er det behov for å utvikle både prognostiske markører, som kan identifisere kvinner med høy risiko for tilbakefall av sykdom, og prediktive markører, som kan forutsi hvem behandlingen virker hos.

Werner har først kartlagt mer tradisjonelle faktorer ved svulstene for å optimalisere vår tilnærming til behandling. Hun viser at resultatet fra prøven som ble tatt for å påvise kreften, er like viktig som resultatet fra prøven fra operasjonen for korrekt klassifisering i risikogrupper. Videre finner hun at et nylig innført klassifiseringssystem for sykdomsutbredelse (FIGO 2009), er både mer nøyaktig og enklere å bruke enn det forrige (FIGO 1988).

Tradisjonelle metoder brukt for å kartlegge sykdommen og planlegge videre behandling er studert opp mot molekylære forandringer, der bruk av ferskfrosset, rent tumorvev gir størst rom for kartlegging av det ”genetiske fingeravtrykket”. Det har vist seg at metoden som brukes for å velge ut egnede prøver for slik kartlegging fører til en seleksjon av mer aggressive svulster.

Videre har Werner funnet at tap av et protein, ARID1A, som er viktig ved utviklingen av eggstokkreft, er et fenomen man også ser i (forstadier av) kreft i livmorslimhinnen. Andelen svulster med tap av proteinet øker med sykdomsutviklingen.

Sist har Werner studert proteinet stathmin som markør for respons på Taxol, en vanlig brukt cellegift ved livmorkreft. Hun finner at et høyt nivå av stathmin til stede i kreftcellene, både hos pasienter og i cellelinjemodeller, er assosiert med manglende effekt av denne cellegiften og at hun kunne forbedre effekten i cellelinjer gjennom å regulere ned stathmin-nivået.

 

Personalia:
Henrica MJ Werner er født i 1976 og vokste opp i Nederland. Etter endt medisinstudie, spesialiserte hun seg i fødselshjelp og kvinnesykdommer. I 2010 startet hun sitt doktorgradstudium, utført ved Klinisk institutt 2, UiB og Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder er professor og overlege Helga B. Salvesen og overlege og biveileder er ph.d. Jone Trovik. I perioden hadde Werner også et år som gjesteforsker ved MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, USA.