Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Bindevevsendring og hjertesviktutvikling etter hjerteinfarkt

Cord A. Manhenke disputerer torsdag 22. mai 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Circulating markers of extracellular cardiac matrix turnover in patients following acute myocardial infarction; the relationship to remodeling, clinical outcomes and other circulating biomarkers”.

Hovedinnhold

Ved et hjerteinfarkt ødelegges hjertemuskulatur og dette blir erstattet av arrvev. Nydannelse av bindevev har avgjørende betydning, både for selve sårtilhelingen i infarktområdet samt de øvrige delene av hjertemuskelen. Kunnskapen om betydningen av bindevevsomsetningen etter et hjerteinfarkt er begrenset.

 

Formålet med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke om det etter hjerteinfarkt er endringer i blodprøver som reflekterer bindevevsomsetningen samt om disse markørene er i stand til å forutsi kliniske hendelser, graden av arrdannelse, tap av hjertemuskulatur og tap av hjertets pumpekraft.

 

Cord A. Manhenke undersøkte den kliniske betydningen av sirkulerende bindevevsmarkører på fire forskjellige tidspunkter i løpet av de to første årene etter et stort hjerteinfarkt hos 236 pasienter. Femtito langtidsoverlevere fra denne pasientgruppen ble deretter undersøkt med hjertemagnetresonans (MR) for å vurdere hjertefunksjon samt arrstørrelse i løpet av mer enn fire år etter infarkthendelsen.

 

Basert på resultatene fra disse studiene ble det gjennomført en prospektiv studie med hjerte-MR av 42 pasienter innlagt med akutt hjerteinfarkt ved Stavanger Universitetssykehus. Formålet med denne studien var å finne den akutte sammenhengen mellom bindevevsmarkørene og hjertemuskelskade. Det ble tatt blodprøver og gjort hjerte-MR på fire forskjellige tidspunkter i løpet det første året etter hjerteinfarktet.

 

Manhenke fant i sitt arbeid betydningsfulle tidsavhengige forandringer i markører av bindevevsomsetningen. Til tross for optimal behandling av hjerteinfarktet, viste bindevevsomsetningen en vedvarende økning. Spesifikke sirkulerende markører av bindevevsomsetning hadde prognostisk verdi for både overlevelse, arrdannelse og tap av pumpekraft over tid. Arbeidet oppdaget dessuten vitenskapelig interessante sammenhenger mellom bindevevsomsetningsmarkører og andre sirkulerende markører med etablert eller potensiell prognostisk betydning etter hjerteinfarkt.

 

Personalia:

Cord A. Manhenke er født i 1965 i Tyskland. Han tok medisinsk embetseksamen i 1993 ved Universitetet i Bonn, Tyskland og har siden 1994 jobbet ved Stavanger Universitetssjukehus. Han er spesialist i kardiologi og har vært avdelingsoverlege ved kardiologisk avdeling i perioden 2008-2011. Han jobber nå som seksjonsoverlege for klinisk kardiologi. Hovedveileder har vært professor Kenneth Dickstein.