Hjem
Nye doktorgrader

Eggstokkreft - en utfordring

Øystein Helland disputerer fredag 23. mai 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Ovarian Cancer: A Clinical Challenge Requiring Basic Answers”.

Hovedinnhold

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige verden. I Norge rammes årlig ca. 450 kvinner. Behandlingen som tilbys er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi. Prognosen for kvinner med denne sykdommen er fortsatt dårlig, og mindre enn 45 prosent blir kurert. Dette skyldes ofte at sykdommen allerede har spredt seg på diagnosetidspunktet, mangelfull effekt av cellegift og utvikling av medikamentresistens. Hvordan eggstokkreft utvikles, og forståelsen av sykdomsprosessen er mangelfull. Det er derfor nødvendig med nye behandlingsstrategier.

For å prøve ut nye medikamenter er det viktig at de blir testet i gode modellsystemer. Øystein Helland har i sitt prosjekt utviklet en modell for eggstokkreft hos genmodifiserte mus. Musene utvikler en sykdom som er svært lik det man ser hos pasienter. Sykdomsutviklingen er blitt fulgt med kliniske parametere og bildediagnostikk. Modellen er blitt brukt for å vurdere dagens standardbehandling med kirurgi og cellegift, og for å utprøve nye medikamenter. Videre har han også karakterisert immunresponsen hos pasienter.

Funnene bidrar til økt forståelse av sykdomsutviklingen, og kan føre til bedre og mer målrettet behandling av pasientene.

 

Personalia:

Øystein Helland er født i Bergen i 1974. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i år 2000. Etter endt spesialistutdannelse ved Førde sentralsjukehus og Haukeland Universitetssjukehus, ble han godkjent spesialist i Fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2009. Han arbeider nå som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen hvor han var doktorgradskandidat i perioden 2009-2013. Veiledere er professorene Line Bjørge, Bjørn Tore Gjertsen og Emmet McCormack.