Hjem
Nye doktorgrader

Ny behandling kan bedre livskvaliteten ved binyrebarksvikt

Marianne Øksnes disputerer fredag 6. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Glucocorticoid Treatment and Quality of Life in Addison’s disease».

Hovedinnhold

Addisons sykdom er sjelden og skyldes betennelse i binyrebarken, som fører til mangel på de livsviktige hormonene kortisol og aldosteron.  Pasientene trenger livslangt tilskudd av disse hormonene, som gis som tabletter, en behandling som har vært nærmest uendret de siste 50 år. Selv med optimal tablettbehandling har studier vist at dødeligheten er noe økt, og livskvaliteten redusert. En nærliggende forklaring er at tablettbehandling ikke gjenskaper de normale svingningene i hormonnivåene gjennom døgnet som man ser hos friske.

Øksnes har i sin doktorgrad utviklet helt nye prinsipper for behandling og oppfølging av Addisonpasienter. Første skritt var å utvikle et Addison-spesifikt livskvalitetsskjema (AddiQoL) som blir et viktig instrument for å følge behandlingen og måle hvor god den er. Skjemaet er oversatt til en rekke Europeiske språk og har allerede fått stor utbredelse. Deretter gjorde Øksnes og medarbeidere en klinisk studie for å teste en helt ny behandlingsmetode, nemlig å tilføre kortisol med en pumpe som leverer medikamentet i underhudsfettet. Pumpen kan programmeres til å etterligne kroppens naturlige kortisolsvingninger. Både blodprøver og AddiQoL viste at pumpebehandling var trygg og bedre enn tablettbehandling, til tross for at pumpebehandling var teknisk mer komplisert.

 

Personalia:

Marianne Øksnes er født i 1970 i Bergen. Hun tok medisinsk embetseksamen i 1997, ved NTNU i Trondheim. Hun ble spesialist i generell indremedisin og endokrinologi i 2009, og har vært ansatt ved endokrinologisk seksjon på medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus fra 2003.  Fra 2008 har hun vært tilknyttet Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen som stipendiat, under veiledning av førsteamanuensis Kristian Løvås og professor Eystein Husebye.