Hjem
Nye doktorgrader

Nytten av partimedlemmer i moderne partier

Hilmar L. Mjelde disputerer fredag 13. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Still indispensable: how modern parties need grass roots activists for campaigning and sustaining democracy».

Hovedinnhold

Avhandlingen viser at moderne politiske partier fortsatt trenger partimedlemmer og grasrotaktivister til å drive valgkamp og som bindeledd mellom partiene og staten. For eksempel drev et stort antall partimedlemmer og grasrotaktivister valgkamp for Barack Obama over hele USA under presidentvalgene i 2008 og 2012. Til tross for dette har eksisterende forskning på feltet lenge hevdet at den vedvarende nedgangen i medlemskap i politiske partier stort sett er uproblematisk, fordi moderne partier når folket gjennom massemedia. Følgelig hevder forskning at partier ikke lenger har behov for en stor medlemsmasse.

I avhandlingen imøtegår Mjelde denne påstanden om at partimedlemmer og grasrotaktivister langt på vei er blitt overflødige. Med nyinnsamlede data viser han at partimedlemmer og grasrotaktivister fortsatt utfører en rekke viktige funksjoner for vesteuropeiske og amerikanske partier. Partimedlemmene og grasrotaktivistene driver valgkamp for partiene, skaffer dem inntekter, er lojale velgere og bemanner partiene, blant annet ved å stille som kandidater. Med andre ord har ansatte partimedarbeidere og medievalgkamp kun supplert, og ikke erstattet grasroten i moderne partier. I tillegg har partimedlemmer og grasrotaktivister en viktig demokratisk funksjon som bindeledd mellom staten og folket: de gir partiene en folkelig forankring og et nærvær i lokalsamfunn, og sørger for at partier holder i hevd sin tradisjon for å være massebaserte organisasjoner. Med disse funnene bidrar avhandlingen til å korrigere og utfylle eksisterende forskning. Den gir også partiene viktig ny innsikt i hvordan de kan jobbe og involvere vanlige folk i sitt arbeid.

Avhandlingen benytter seg av et stort sett primære og sekundære data, særlig dokumenter innhentet fra partiene selv. Forskningsspørsmålet blir besvart gjennom kvalitativ metode, der Mjelde går i dybden på nøye utvalgte partier som er representative for flere partier.

 

Personalia

Hilmar L. Mjelde (f. 1981) har mastergrad i sammenliknende politikk fra Institutt for sammenliknende politikk (UiB), hvor han også har vært ansatt i stipendiatperioden. Han jobber nå som universitetslektor ved instituttet. Han er også fast USA-ekspert i TV2 Nyhetskanalen.