Hjem
Nye doktorgrader

Akutte skadetilfeller i Khartoum State, Sudan

Sally El Tayeb disputerer fredag 13. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Injuries in Khartoum State, Sudan. Magnitude, consequences and healthcare utilization: a community-based survey”.

Hovedinnhold

Akutte skadetilfeller bidrar mye til den samlede sykdomsbyrden i verden, med 5,1 millioner dødsfall årlig. Likevel utgjør skader med dødelig utfall bare en liten del av totalbildet, og ettervirkningene kan være svært alvorlige hos mange som overlever skadetilfellene. Dødelige og ikke-dødelige skadetilfeller gir grunn til stadig større bekymring på verdensbasis, spesielt i land med lav og moderat gjennomsnittsinntekt, der skadene kan bidra med opptil 90 % av sykdomsbyrden.

I Sudan foreligger det lite informasjon om skadetilfeller på befolkningsnivå. Denne avhandlingen bidrar med opplysninger som er innsamlet systematisk i intervjuer gjennomført i et representativt utvalg av husstander i Khartoum State. Alle skadetilfellene som hadde inntruffet i løpet av det siste året, ble registrert, og materialet ble så analysert statistisk.

Datasettet omfatter i alt 5661 personer, som hørte til 973 husstander. Sykdomsraten var 82 skader pr. 1000 gjennomlevde personår. Den vanligste bakgrunnen til ikke-dødelige skader var fall, fulgt av mekaniske forklaringer som kutt, knivstikking og treff av gjenstand i bevegelse, og deretter trafikkulykker. Det var flere skader i gruppene med lav sosioøkonomisk status i samfunnet. Menn hadde en høyere risiko for å bli skadet enn kvinner, både i by- og landområder.

Boliger og gater ble pekt ut som stedene der de fleste skadene inntraff. Mange rapporterte at de ble skadet mens de utførte arbeidet sitt. De mest alvorlige ettervirkningene av skadene kom i lavt plasserte sosioøkonomiske grupper og blant menn.

Det var 63 % av de skadede som gjorde bruk av helsetjenester tilbudt av leger og sykehus, mens 12 % fikk hjelp av utøvere av tradisjonell medisin på lokalt grunnlag. Gruppene med lav sosioøkonomisk status gjorde i mindre grad bruk av systemet med formelle helsetjenester.

Arbeidene i avhandlingen viser at akutte skader bør anses som et alvorlig helseproblem i Khartoum State, og at det bør legges stor vekt på forebyggelse på forskjellige plan.

 

Personalia:

Sally El Tayeb kommer fra Sudan og ble i 2004 ferdig utdannet lege ved Ahfad University for Women. Hun har arbeidet ved Federal Ministry of Health i Sudan og Ahfad University. Siden 2010 har hun vært ph.d.-kandidat ved Senter for internasjonal helse. Hun var nylig invitert som gjesteforsker ved University of Maryland, støttet av Fogarty International Center. Viktige interesseområder er forebyggelse av skader med dødelig utfall og utvikling av behandlingssystemer for pasienter rammet av skader.