Hjem
Nye doktorgrader

Nye hormonanalyser anvendt ved binyrebarksvikt og overvekt

Paal Methlie disputerer fredag 20. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "New corticosteroid assays and their applications in adrenal insufficiency and obesity".

Hovedinnhold

Steroidhormoner regulerer viktige biologiske prosesser. De spiller en sentral rolle ved mange sykdomstilstander slik som høyt blodtrykk, diabetes, overvekt og barnløshet. Riktig diagnose og behandling trenger gode analysemetoder, men dagens metoder er i mange tilfeller unøyaktige og lite følsomme. Methlie har utviklet helt nye målemetoder basert på væskekromatografi-massespektrometri (LCMSMS). Metodene tillater svært følsom og nøyaktig bestemmelse av steroidhormoner i blod, spytt, urin og fettvev. Opptil 10 ulike hormoner kan måles samtidig.

Metodene ble brukt til å undersøke hvordan kortison tas opp i tarmen og omdannes i kroppen hos pasienter som ikke kan produsere slike hormoner selv (Addisons sykdom). Studien viste at lakris og grapefrukt juice øker kortisolnivåene i blodet i timene etter inntak av kortisontabletter. Pasienter og leger bør være klar over denne påvirkningen.

Med den følsomme metodikken undersøkte Methlie de svært lave nivåene av mannlige kjønnshormoner (androgener) hos kvinner med Addisons sykdom. Ved denne tilstanden er binyrene ødelagt og eggstokkene er viktigste kilde til mannlige kjønnshormoner. Hittil har nivåene deres vært ufullstendig kartlagt bl.a. som en følge av utilstrekkelige målemetoder. Studien viste at disse kvinnene, særlig etter overgangsalderen, har langt mindre androgener i blodet enn friske. Resultatene tyder på at eggstokkene etter overgangsalderen trenger hjelp fra binyrene for å lage androgener.

Methlie undersøkte også kortisol i fettvev hos pasienter med sykelig fedme før og etter overvektsoperasjon. En hypotese har vært at det usunne fettvevet på magen omdanner inaktivt hormon til aktivt kortisol som igjen kan bidra til denne fettansamlingen. Imidlertid var ikke kortisol i fettvevet høyere før operasjonen enn etter, og heller ikke forskjellig fra normalvektige. Studien setter spørsmål ved om økt kortisol i fettvev er en viktig komponent i utviklingen av fedme.

Flere av de utviklede metodene er i daglig bruk ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus.

 

Personalia:

Paal Methlie er født i 1974 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet lege ved Universitetet i Bergen, og har vært stipendiat ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professor II Kristian Løvås, professor Eystein S Husebye, førsteamanuensis Steinar S Hustad og professor II Ernst A Lien. Paal Methlie har arbeidet som lege på Hormonlaboratoriet på Haukeland sykehus, og arbeider nå som lege på medisinsk avdeling.