Hjem
Nye doktorgrader

Jakten på en tangloppes byttedyr i dyphavet

Bernt Rydland Olsen disputerer fredag 27. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Developing Molecular Tools to study Trophic Interactions in zooplankton and their implementation in a vent system»

Hovedinnhold

Bruk av DNA-analyse har de siste tiårene gitt forskere nye muligheter til å studere artssammensetning, organismenes funksjon og forbindelser innenfor næringskjeder. Lenge trodde forskere at dyphavet var artsfattig sammenlignet med andre deler av havet. Dette ble forandret da forskere nylig fant varme undersjøiske kilder i dyphavet med et høyt biologisk mangfold. Funnene viste hvor lite vi vet om våre dype havområder. Olsen har gjennom sin avhandling prøvd å besvare spørsmålene: «hvilke mikroorganismer finnes i vannet rundt varme kilder» og «hvem spiser hvem».

Olsen brukte DNA-analyser for å se på tangloppens byttevalg over to varme kilder, og en muddervulkan, i Norskehavet. I tangloppens fordøyelsessystem kan en finne DNA-rester fra byttedyrene, og DNA-analysene kunne dermed fortelle hva tangloppen hadde spist. Analysene viste at tangloppene fra de ulike lokalitetene hadde ulik diett. Før har en trodd at tangloppen var en ren kjøtteter, men resultatene viste at den faktisk er en generalist, og har et svært variert kosthold. Funn av plantemateriale i mageinnholdet indikerer at noe av bytte trolig var dødt før det ble spist, og tangloppen kan dermed også være viktig for nedbrytning av organisk materiale.

Olsen beskriver også for første gang det genetiske mangfoldet av mikroskopiske organismer i vannmassene rundt de varme kildene. Forskere har trodd at varme kilder kunne være utslagsgivende for det biologiske mangfoldet fordi varme kilder har veldig spesifikke kjemiske forhold, som gir utgangspunkt for forskjellig kjemotrof primærproduksjon.

Resultatene fra analysene av tangloppens byttevalg og det generelle mikrobielle mangfoldet viste det samme, nemlig at alle lokalitetene som ble undersøkt var ulike. Resultatene har også gitt grunnlag for å si at det biologiske mangfoldet rundt de undersøkte varme kildene er knyttet opp mot de omliggende vannmassene, samt dybde, og ikke de spesifikke kjemiske forholdene rundt hver varme kilde.

 

Personalia:

Bernt Rydland Olsen er født i 1975, kommer fra Frekhaug i Nordhordland, hvor han gikk på Allmennfaglinjen på Nordhordland Videregåande Skule. All universitetsutdanning er fra Universitetet i Bergen, inkludert en Cand. Scient. grad i marinbiologi, med unntak av et årsstudium i Arktisk biologi ved The University Centre in Svalbard (UNIS). Doktorgraden er utført ved Senter for Geobiologi og Institutt for Biologi, ved UiB.