Hjem
Nye doktorgrader

Sjekkliste reduserer komplikasjoner og liggetid i sykehus

Arvid Steinar Haugen disputerer tirsdag 26. august 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Impacts of a surgical safety checklist on safety culture, morbidity and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial”.

Hovedinnhold

Avhandlingen viser at bruk av sjekklisten for Trygg kirurgi kan forebygge en betydelig andel komplikasjoner hos kirurgiske pasienter med signifikant kortere liggetid i sykehus som resultat. Avhandlingen sannsynliggjør at endring i operasjonspersonalets sikkerhetsatferd går forut for endring i oppfatning av sikkerhetskultur.

Verdens helseorganisasjon lanserte i 2008 sjekklisten for Trygg kirurgi – designet for å kontrollere for viktige tiltak ved kirurgi. Denne avhandlingen har fokus på hvilken effekt sjekklisten har på sikkerhetskultur, komplikasjoner og liggetid i sykehus, samt dødelighet.

Sikkerhetskulturundersøkelsen ble utført ved Haukeland Universitetssykehus i 2009 og gjentatt i 2010. Undersøkelsen av sjekklistebruk ble utført ved Helse Førde og Haukeland Universitetssykehus i 2009-2010. Den første artikkelen i avhandlingen undersøker kvaliteten ved selve spørreskjemaet som ble benyttet i sikkerhetskulturundersøkelsen og viser samtidig sikkerhetskulturen ved sykehuset sammenlignet med andre land. Artikkel to viser at innføring av sjekklisten for Trygg kirurgi bare i begrenset grad påvirket operasjonspersonalets oppfatning av sikkerhetskulturen. Artikkel tre viser at komplikasjoner etter kirurgi ble redusert med opp til 42 prosent. Effekten var størst når alle tre delene av sjekklisten ble brukt. Samtidig ble pasientenes liggetid i sykehusene redusert med 19 timer i gjennomsnitt (dvs. nesten ett døgn) etter innføring av sjekklistebruk. Det var ingen samlet reduksjon av dødelighet.

Hovedveileder har vært professor Stig Harthug, og medveiledere var dr. med Eirik Søfteland og professor Monica Wammen Nortvedt.

 

Personalia:

Arvid Steinar Haugen (f. 1967) er oppvokst på Laksevåg og i Loddefjord. Haugen ble utdannet sykepleier ved Betanien i 1993 og anestesisykepleier ved Haukeland Universitetssykehus i 1999. Kandidaten tok mastergrad i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen i 2007. Forskningsarbeidet var et samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus, Helse Førde, UIB, UIS, Nasjonalt kunnskapssenteret, HIB, og St Mary’s Hospital Imperial College, London UK, og ble finansiert med stipend fra Helse Vest.