Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Talentfulle gutter har høyest risiko for jumper’s knee

Håvard Visnes disputerer fredag 12. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Risk factors for jumper’s knee».

Hovedinnhold

Visnes har i sin doktorgrad sett på hvorfor noen idrettsutøvere utvikler hopperkne (jumper’s knee), mens andre forblir friske. Metoden har vært å følge elever ved et toppidrettsgymnas i volleyball ved Sand i Suldal kommune i Rogaland i perioden 2006-2011.

Hovedfunnene i doktorgraden er at gutter har tre til fire ganger høyere risiko for å utvikle hopperkne sammenliknet med jenter, uten at årsaken til dette er helt forstått. I tillegg har en utøver med naturlig god spenst også høyere risiko for skade. Disse funnene kommer frem etter å ha spensttestet elever med en kraftplattform ved inklusjon og gjennom hele skoleperioden. Et annet hovedfunn er at det er en klar sammenheng mellom totalbelastningen og risikoen for å utvikle hopperkne. Kampeksponering er den største risikofaktoren, fordi de største talentene spiller et høyt antall kamper i regi av skolens lag samtidig som de spiller på flere klubb-, krets og landslag. Deres treningsmengde blir også større, da de på grunn av landslagssamlinger og klubbaktivitet sjelden eller aldri har treningsfri. Personer som utvikler hopperkne har samtidig også spesialisert seg tidlig på volleyball, og dataene indikerer at tidlig sportsspesialisering kan bidra til økt risiko for belastningsskader som hopperkne.

Ultralyd ble brukt til å undersøke både quadriceps- og patellarsenen. Resultatene viste at endringer i senen (hypoekkoiske områder og neovaskularisering) ved inklusjon var en klar risikofaktor for senere å utvikle hopperkne. Hovedutfordringen er å bruke denne kunnskapen i en screeningsituasjon. Det er nemlig mange elever som har disse endringene i senen men som senere ikke utvikler plager.

Hopperkne er et stort problem blant idrettsutøvere i idretter som krever spenst og eksplosive ferdigheter. Smerten, som oftest rammer patellarsenen, er vanskelig å behandle, og gjør derfor at utøvere trener med smerter, og i mange tilfeller må legge opp. 


Personalia:

Håvard Visnes (f. 1974) er utdannet fysioterapeut (1998) og lege (2006). Interessen for idrettsmedisin ble fanget gjennom volleyball, der han har vunnet nasjonale titler med både Nyborg og Mosjøen, i tillegg til mer enn 50 landskamper. Forskningen er utført ved Senter for idrettsskadeforskning i Oslo, under hovedveileder Roald Bahr. Visnes har i perioden 2009-2014 jobbet i en forskerstilling ved Kysthospitalet ved Hagevik, mens han nå jobber ved ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.