Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva styrer deformasjon av sandsteinsreservoarer?

Elin Skurtveit disputerer torsdag 18. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Deformation of sandstone reservoirs – insight from experiments and field studies».

Hovedinnhold

Deformasjon av sandsteinsreservoarer skjer ved langsom begraving, tektonisk påvirkning og som følge av injeksjon eller produksjon i reservoaret. Under noen forhold lokaliseres deformasjonen i form av karakteristiske bånd, sprekker og forkastninger som har svært forskjellig strømningsegenskaper sammenlignet med reservoaret. Målet med arbeidet har vært å øke forståelsen av prosessene som påvirker deformasjon i sandsteinsreservoarer og forbedre grunnleggende data som brukes for å forstå utviklingen av væskestrømning og trykk ved oljeproduksjon og injeksjon av CO2.

Skurtveit kombinerer feltobservasjoner fra sandsteinsreservoarer med testing av deformasjonsmekanismer i laboratoriet. Resultatene fra felt viser at kornknusing gir bånd med lav porøsitet og redusert strømning, mens senere oppsprekking langs båndene gir strømningsveier for væske. Tester på sand viser at kornrulling er en viktig prosess ved lave spenninger, mens kornknusing dominerer ved høye spenninger. Resultatene viser at i tillegg til spenninger har også kornstørrelse og pakking av kornene innvirkning på deformasjonen i sand og sandstein.

 

Personalia:

Elin Skurtveit (f. 1974) fullførte hovedfag i geologi ved universitetet i Bergen i år 2000. Etter å ha jobbet i flere år for Norges Geotekniske institutt, NGI, startet hun et doktorgradsarbeid ved Institutt for geovitenskap, UiB og Uni Research CIPR i 2011, med Dr. Anita Torabi fra Uni Research CIPR som hovedveileder for arbeidet. Doktorgradsarbeidet er en del av IMPAC-prosjektet, finansiert av NFR og Statoil ASA. Kandidaten har også hatt støtte fra NGI og gjennomført et utenlandsopphold ved Stanford University, USA i løpet av perioden.