Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan bygge Pyreneene?

Zoltán Erdős disputerer fredag 26. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Coupled surface process and tectonic modelling of extension-inversion tectonics in the Pyrenees”.

Hovedinnhold

Orogeniske fjellmassiver er en fundamental del av platetektonikk. Slike orogene belter har en rekke forskjellige deformasjoner. Alt fra smale asymmetriske belter, som vi finner i Pyreneene, til store platå-lignende strukurer, som Zagrosfjellene i Iran og Himalaya.

Erdős har brukt Pyreenene i nordre del av Spania som et referansesystem for å forstå hvordan prosesser på overflaten, slik som ras og elver og iboende svakheter i bergartene, påvirker utviklingen og oppbygningen av fjell og fjellmassiver.

For å utforske fjelldannelsen har Erdős brukt det ypperste av numeriske verktøy som er utviklet. Dette inkluderer termo-kinetiske modeller som gir oss et bilde av hvordan varme er fordelt i grunnfjellet, og termo-mekaniske modeller som forteller oss om hvordan fjellet kan bevege seg når vi strekker eller presser det sammen. I sistnevnte modell antar man at stein i grunnfjellet er som en væske som flyter enda seigere enn tjære og bivoks.

Erdős har oppdaget at avsetninger av sedimentære bergarter som sandstein og grus i stor skala under fjelldannelsen gir lengre underlagsfremstøtsflak, det vil si at store deler av jordskorpen gjør fremstøt oppå hverandre. Videre gir slike store avsetninger av sedimentære bergarter lengre fremstøtsflak av sedimentær art og generelt bredere orogener. Disse tynne sedimentære fremstøtsflakene henger generelt sammen med dype underlagsfemstøtsflak.

Han har også oppdaget at når høye fjell eroderer ved hjelp av fjellskred og bekker, så blir de orogene beltene tynnere. Mens forkastninger som skyldes av at berget blir strukket, altså rester av tidligere deformasjoner, hjelper nye deformasjonsprosesser å penetrere deler av jordskorpen som har vært urørt av slike deformasjoner.

Resultatene fra modelleringene har gitt oss ny kunnskap om hvordan overflateprosesser og tektoniske deformasjonsprosesser henger sammen, og rollen iboende strukturer i jordskorpen og bergartene har på formasjonen av fjellmassiver.

 

Personalia:

Zoltán Erdős er født og oppvokst i Debrecen, Ungarn. Han er utdannet ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest og ble der tildelt en mastergrad i geofysikk i 2009. Høsten 2008 var han utvekslingsstudent ved Universitetet i Bergen, hvor han i 2009 begynte som doktorgradsstipendiat i strukturgeologi under professor Ritske S. Huismans. Han ser nå frem til å bruke sin kompetanse og lære nye ferdigheter i sitt hjemland Ungarn.