Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Betydningen av fedme ved aortastenose

Barbara Rogge disputerer mandag 29. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Influence of obesity on left ventricular adaptation, grading and outcome in aortic valve stenosis».

Hovedinnhold

Aortastenose skyldes forkalkning av aortaklaffen, noe som fører til redusert åpning av klaffen og dermed blir et hinder for utpumping av blod fra hjertet til det store kretsløpet. Aortastenose forekommer hos ca. 1,3 prosent av mennesker mellom 60 og 69 år, 3,9 prosent av mennesker mellom 70 og 79 år og 9,8 prosent av mennesker over 80 år, og er den vanligste årsaken til hjerteklaffoperasjon i Norge. Aortastenose utvikles gradvis over mange år og kan føre til hjertesvikt og død om man ikke får behandling når sykdommen er alvorlig. Fedme er et økende helseproblem i Norge, som har rammet 20 prosent av befolkningen. I denne avhandlingen undersøkes for første gang hvordan fedme påvirker utviklingen av aortastenose og risiko for hjertesvikt og død.

Rogge og medarbeidere analyserte ultralydbilder fra hjertet hos 1873 pasienter med mild til moderat aortastenose, som ble fulgt opp ved 173 europeiske sykehus i over fire år. Forskningsprosjektet viste at overvekt og fedme fører til forstørrelse av hjertemuskelen, uavhengig av graden av aortastenose og økt blodtrykk, og at hjertefunksjonen forverres med økende kroppsvekt. Overvekt og fedme forårsaker ikke raskere utvikling av aortastenosen, men er assosiert med økt dødelighet og økt risiko for hjertesvikt. Prosjektet viste også at økt kroppsvekt har betydning for hvordan aortastenosens alvorlighetsgrad best vurderes med ultralyd, og vil få betydning for vurdering av pasienter med aortastenose ved Haukeland Universitetssykehus.

 

Personalia:

Barbara Rogge (f. 1974) er oppvokst i Bratislava, Slovakia, hvor hun ble utdannet lege ved Commenius University i 1998. Hun har siden 2004 jobbet som lege ved Haukeland Universitetssykehus, er spesialist i indremedisin og under spesialisering i hjertesykdommer. Siden 2011 har hun i tillegg vært ph.d.-kandidat tilknyttet Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen med professor Eva Gerdts som hovedveileder og Mai Tone Lønnebakken, ph.d. og Dana Cramariuc, ph.d. som biveiledere.