Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Risikofaktorer og utfall ved for tidlig fødsel

Håvard Trønnes disputerer fredag 3. oktober 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Risk Factors and Outcomes Of Preterm Birth- A Study Of The Associations Of Preterm Birth With Cerebral Palsy And Atopic Diseases”.

Hovedinnhold

Barn som blir født for tidlig (før 37 svangerskapsuker) har økt risiko for cerebral parese, astma og en rekke andre sykdomstilstander. Man vet fortsatt lite om årsakene til for tidlig fødsel og hvorfor det å bli født for tidlig øker risikoen for senere sykdom. 

Håvard Trønnes’ studie har undersøkt risikoen for cerebral parese hos barn som er født for tidlig, og hvor mor har hatt komplikasjoner under svangerskapet. Risikoen for cerebral parese økte med avtakende svangerskapsalder. Enkelte komplikasjoner, som morkakeløsning og infeksjon i livmoren, økte risikoen for cerebral parese ytterligere i alle kategorier av for tidlig fødsel, mens andre komplikasjoner, som tvillingfødsel, ga beskjeden eller ingen økning av risiko. 

Videre har studien undersøkt sammenhengen mellom for tidlig fødsel og risikoen for å utvikle astma og atopisk eksem. Risikoen for astma økte ved for tidlig fødsel, mens risikoen for atopisk eksem avtok. En mulig forklaring kan være at for tidlig fødsel påvirker immunsystemet på en gunstig måte når det gjelder atopi og allergi. 

Studien undersøkte også hvordan mors atopiske sykdom påvirker sjansen for å føde for tidlig, for dødfødsel og for død i nyfødtperioden.  Mødre med astma hadde økt risiko for for tidlig fødsel, mens mødre med atopisk eksem eller høysnue hadde redusert risiko for både for tidlig fødsel og dødfødsel. Barn av mødre med atopisk eksem hadde også mindre risiko for å dø i nyfødtperioden. De tilsynelatende beskyttende effektene er ikke kjent fra før og bør undersøkes nærmere i videre forskning. 

Datamaterialet for denne studien er basert på en sammenkobling av Medisinsk Fødselsregister med andre nasjonale registre.

 

Personalia:

Håvard Trønnes (f. 1974) er utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB) og ble spesialist i barnesykdommer i 2009. Han jobber for tiden ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, UiB og National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Durham, USA. Veiledere har vært Dag Moster, Rolv Terje Lie og Trond Markestad, alle ved UiB.