Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Intimal hyperplasi hos dyr og mennesker

Vegard Skalstad Ellensen disputerer mandag 27. oktober 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Intimal hyperplasia - experimental and clinical studies”.

Hovedinnhold

Opptil 50 prosent av operasjonene ved karkirurgiske avdelinger skyldes at tidligere opererte blodårer går tett igjen. Hovedårsaken er dannelse av intimal hyperplasi, en arr-liknende prosess som oppstår der man har operert på blodårene. Dette fører til en forsnevring eller total blokkering med påfølgende nedsatt blodstrøm til organene. Hva som forårsaker intimal hyperplasi er ikke fullstendig kjent og ingen forebyggende behandling har hatt overbevisende effekt. Hepariner har gitt reduksjon av intimal hyperplasi i dyreforsøk, men i forsøk på mennesker har den positive effekten uteblitt. Til tross for dette brukes hepariner mange steder fortsatt i lang tid som forebyggende behandling etter operasjonen. Det er ingen kjente disponerende faktorer, så man kan ikke forutse hvem som vil utvikle intimal hyperplasi.

Vegard Skalstad Ellensen har i sin avhandling studert disse forholdene. Den første studien demonstrerte at heparin reduserte intimal hyperplasi hos sau. Ved bruk av celler tatt fra blodårer hos pasienter fant han i de neste to studiene ut at effekten av heparin skyldes påvirkning av to ulike signalveier og er konsentrasjonsavhengig. Dosene som kan gis til mennesker er for lave til å kunne få noen hemmende effekt. Lav-molekylære hepariner har en annen virkningsmekanisme og fremviste en betydelig lavere hemmende effekt enn heparin. Den siste studien ble gjort på en spesiell gruppe pasienter som hadde en kunstig hjerteventil. Alder og kvinnelig kjønn var de faktorene som disponerte for dannelse av intimal hyperplasi i denne pasientgruppen.

 

Personalia

Vegard Skalstad Ellensen (f. 1974) fra Kongsberg er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i generell kirurgi (2010) og har søkt om spesialiteten i thoraxkirurgi (2014). Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 (K2). Prof. Torbjørn Jonung (Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus) og prof. James Lorens (Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen) har vært hovedveiledere.