Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Stereotypiske fremstillinger av muslimer

Rolf Halse disputerer fredag 7. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Delineating boundaries between ‘us’ and ‘them’. A reception study of the representation of Muslim characters in the television serial 24”.

Hovedinnhold

Tidligere forskning på muslimske karakterer i filmer og TV-serier fra Hollywood dokumenterer at de ofte er stereotypt og negativt fremstilt. Etter terrorangrepet i New York 9/11 har TV-serien 24 spilt en sentral rolle i den offentlige debatten om hvorvidt muslimer fremstilles som negative stereotypier i amerikanske TV-serier. Serien har møtt sterk kritikk for sin fremstilling av muslimske interesseorganisasjoner og fremtredende mennesker med muslimsk bakgrunn. I avhandlingen undersøker Halse om kritikken har substans.

Gjennom tekstanalyse studeres det hvordan fremstillingen av muslimer har endret seg i seriens gang, blant annet som et forsøk på å svare på kritikken. Det blir vurdert i hvilken grad 24s introduksjon av positive, muslimske motstereotypier er en vellykket strategi. I tillegg undersøkes det hvordan ulike etniske grupper fra forskjellige land forstår og fortolker seriens fremstilling av muslimer. Studien viser at 24 på mange måter viderefører den tradisjonelle måten å representere muslimer på, men at karakterene visuelt sett er annerledes. Tidligere kunne man identifisere muslimske karakterer gjennom enkle markører, som f.eks. turbaner, slør og sabler, mens de i 24 opererer i terrorceller og glir inn i samfunnet de befinner seg i. Den muslimske ‘andre’ er nå plassert iblant ‘oss’ – karakterene kan være hvem som helst, noe som har konsekvenser for publikums fortolkninger av dem.

 

Personalia:

Rolf Halse har tatt doktorgraden ved Institutt for infomasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Halse har publisert sin forskning i renommerte internasjonale tidsskrifter som f.eks. Critical Studies in Television: the International Journal of TV Studies, Journal of Arab and Muslim Media Research og Nordicom Review. Viktige forskningsinteresser er publikumsstudier/medieresepsjon, problemstillinger knyttet til representasjon og amerikansk TV-fiksjon.