Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Skader i kjeveben under tannregulering

Polbhat Tripuwabhrut disputerer fredag 7. november 2014 f or ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Inflammatory responses of immune cells and osteoblasts in orthodontically-induced bone remodelling and root resorption: in vitro and in vivo studies”.

Hovedinnhold

Under tannregulering bruker man ulike krefter, som streng, for å flytte tenner. Dette leder til inflammasjon av vevet rundt tannen og støttebenet. Inflammatorisk reaksjon er ønskelig for å stimulere tannflytting og omforming av ben, men i tillegg til tannflytting kan det også oppstå en skadevirkning i form av tap av tannrotsubstans og nekrose av tannen.

I sin doktorgradsavhandling har Polbhat Tripuwabhrut forsket på responsen av immunceller ved applikasjon av kraft i forbindelse med tannregulering.

Han undersøkte fordelingen og antallet av immunceller i støttevevet i nerven i tenner som undergikk alvorlig tap av tannrotsubstans under tannflytting hos rotter. Resultatene viste at reaksjon hos immunceller hovedsakelig var begrenset til støttevevet, dvs. at nerven var uskadet. Den kliniske betydningen vil være at ved tap av tannrotsubstans i forbindelse med tannregulering vil rotkanalbehandling normalt være unødvendig.

Tripuwabhrut har også utviklet en metode for applikasjon av trykk på bendannelsesceller i cellekultur. Han studerte påvirkning av varierende krefter på aktiviteten til molekyler involvert i benomformingsprosessen.

Studiene ga informasjon om potensielle sentrale roller til både immun- og benceller i støttevevsforandring og tap av tannrotsubstans i forbindelse med tannregulering.

 

Personalia:

Polbhat Tripuwabhrut, født i 1982 i Thailand, er utdannet tannlege ved Chiang Mai University, Thailand , og har vært ansatt ved Faculty of Dentistry, Chiangmai University siden 2006. I 2007 kom han til Bergen som masterkandidat (under kvoteprogam) og fra 2008 til 2011 var han stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi. I 2011 reiste han tilbake til Thailand hvor han jobber ved Department of Orthodontics and Paediatric dentistry, Chiang Mai University.