Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forekomst av depresjon og migrene hos personer med diabetes

Line Iden Berge disputerer torsdag 4. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandligen: “Depression and migraine comorbid to diabetes: Epidemiological studies utilizing data from the Norwegian Prescription Database and The Hordaland Health Study”.

Hovedinnhold

Diabetes er en kronisk sykdom som skyldes at kroppen ikke kan produsere eller utnytte hormonet insulin tilstrekkelig, noe som forstyrrer sukkeropptaket i cellene. Sykdommen er vanlig i Norge, cirka seks prosent av befolkningen er rammet, og forekomsten er økende.

Diabetes kan gi følgetilstander i de fleste av kroppens organer, for eksempel i hjerte-karsystemet. Mindre kjent er forekomsten av psykiatriske og nevrologiske tilstander hos personer med diabetes.

Berge har i sine studier brukt opplysninger fra det nasjonale Reseptregisteret og Helseundersøkelsen i Hordaland til å undersøke forekomsten av depresjon og medikamentelt behandlet migrene hos personer med diabetes.

Resultatene viser at sammenlignet med personer uten diabetes har personer med diabetes økt forekomst av depresjon, men redusert forekomst av medikamentelt behandlet migrene. Forekomsten av både depresjon og medikamentelt behandlet migrene varierte betydelig med alder, og spesielt 40-åringer som bruker medikamenter mot diabetes type 2 synes å ha opp mot tre ganger så høy forekomst av depresjon.

Andre studier har vist at personer med diabetes og samtidig depresjon har 50 prosent økt dødelighet sammenlignet med personer med «kun» diabetes, og siden depresjon i de fleste tilfeller kan behandles effektivt, er det derfor viktig at helsepersonell er oppmerksom på at særlig unge personer med diabetes har markant økt forekomst av depresjon.

Personalia:

Line Iden Berge (f. 1981) er født og oppvokst i Bergen, lege fra Universitetet i Bergen og er under spesialisering i psykiatri i Helse-Bergen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Psykiatrisk Divisjon i Helse-Bergen, Institutt for Klinisk Medisin og Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin ved UiB.