Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Klimaendringer og brehistorie i 14 000 år

Hella Elisa Wittmeier disputerer 11. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Late Glacial and Holocene Glacier Activity in Arctic Norway».

Hovedinnhold

Brevariasjoner er en av våre viktigste kilder til kunnskap om fortidens klima, og en bedre forståelse av naturlige klimavariasjoner gjennom senglasialen (perioden mot slutten av siste istid) og frem til i dag er avgjørende for å kunne forstå de pågående globale klimaendringene.

Wittmeier har rekonstruert hvordan breer i Troms og Finnmark har variert i størrelse de siste 14 000 årene. I perioden etter siste istid og frem til i dag har klimaet vært karakterisert av både langvarige og kortvarige temperatursvingninger, noe som har ført til både fremrykk og tilbaketrekking av breene.

I breforlandet til breen Rødhetta på Arnøya i Troms ble det tatt eksponeringsdateringer fra morenerygger, som avdekket at breen nådde sin største utbredelse omtrent 1000 år før den siste kuldeperioden i siste istid, «yngre dryas». Etter en betydelig tilbaketrekning stabiliserte breen seg rundt 12 300 år før nåtid, og trakk seg tilbake gjennom hele yngre dryas. Det største brefremstøtet siden den gang skjedde i «den lille istid», en kjølig periode fra 1400- til 1900-tallet. Rødhetta har variert i størrelse på samme måte som breer på den sørlige halvkule, noe som tyder på at den senglasiale «bipolar seesaw»-mekanismen var et vinterfenomen, mens sommertemperaturene varierte synkront.

I dalføret fra Sør-Tverrfjord, opp mot forlandet til en nordlig utløper fra platåbreen Langfjordjøkelen på Bergsfjord-halvøya i Finnmark, ble det tatt sedimentkjerner fra innsjøer som samler opp sedimenter erodert av breen oppstrøms. Basert på en rekke laboratorieanalyser av sedimentene, ble det gjort en høyoppløselig rekonstruksjon av brevariasjonene de siste 10 000 årene. Langtidstrendene i utbredelsen av Langfjordjøkelen følger stort sett trendene i regionale sommertemperaturer, mens atmosfærisk variabilitet i vintersesongen (økt nedbør) har ført til kortvarige brefremstøt.

Personalia:

Hella Elisa Wittmeier ble født i 1983 og vokst opp i München. Hun tok mastergrad i naturgeografi i 2010 ved Institutt for geografi, UiB, og ble ansatt som stipendiat ved Institutt for geovitenskap i oktober 2011. Wittmeier har vært finansiert av prosjektet SHIFTS, Norges forskningsråd (NFR) og har vært tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Norwegian Research School in Climate Dynamics. Wittmeier har hatt forskningsopphold ved Lamont-Doherty Earth Observatory, USA, finansiert av NFR.