Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Undersøkelser av barnediarevirus i Tanzania

Sabrina Moyo disputerer mandag 8. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Viral diarrhoea in children under two years of age in Dar es Salaam, Tanzania - clinical and molecular epidemiology».

Diaresykdom er fortsatt en av de viktigste årsakene til sykdom og død blant småbarn i utviklingsland, og sannsynligvis dør rundt 700.000 barn årlig på grunn av dette. Ofte er det virus som forårsaker diare, men dette har tradisjonelt vært mindre undersøkt enn bakterier som årsaker til diare. Med bedre metoder kan man nå kartlegge omfanget av ulike virus som forårsaker diaresykdom og se på ulike risikofaktorer.

I sitt doktorgradsarbeid har Sabrina Moyo beregnet forekomsten av tre ulike virus blant barn som ble innlagt med diaresykdom sammenlignet med forekomsten blant friske barn.  Alle de tre virusene rotavirus, norovirus og adenovirus kan forårsake diare, og disse ble undersøkt i avføringsprøver fra til sammen 1266 barn, samlet inn i løpet av en ett års-periode. Forekomsten ble analysert med tanke på kliniske opplysninger om væsketap, alder, bosted og HIV-infeksjon. Forekomsten ble også sammenholdt med data om nedbør og temperatur, for å vurdere sesongvariasjon. Alle de tre virusene ble grundig analysert med avanserte genetiske metoder. Lite har til nå vært kjent om disse virusene i Tanzania.

Minst ett av de tre virusene ble påvist i nesten halvparten av barn med diaresykdom (49 prosent), men forekom også hos en relativt høy andel av friske barn uten symptomer (18 prosent). I gruppen med diare var det rotavirus som ble påvist oftest (33 prosent%), etterfulgt av norovirus (18 prosent%) og adenovirus (4 prosent%). Det var bred genetisk variasjon innenfor de tre virusene som ble undersøkt i studien. Rotavirus viste seg å være vanligere i kjølige måneder av året, og forekom sjeldnere hos HIV-infiserte barn, sammenlignet med hos barn uten HIV. Norovirus- og adenovirusinfeksjon var uavhengig av HIV-infeksjon.

 

Personalia:

Sabrina Moyo ble født i 1977 og vokste opp i Dar es Salaam. Hun ble ferdig med legestudiet ved University of Dar es Salaam i 2003 og ble spesialist i mikrobiologi i 2007. Studiene i doktorgradsarbeidet ble utført ved Muhumbili University of Health and Allied Sciences og Institutt for klinisk medisin 2, UiB og er finansiert av UiB. Professor Nina Langeland var hovedveileder og Samuel Maselle, Kurt Hanevik og Bjørn Blomberg var biveiledere.