Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Vinnere og tapere i oljeindustrien

Kathrine Skoland disputerer fredag 12. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Klasser i arbeidslivet. En studie av arbeidsforhold i oljeserviceindustrien".

Hovedinnhold

I avhandlingen studerer Skoland hvordan arbeidsgoder som autonomi, innflytelse, medvirkning, utvikling og variasjon fordeler seg mellom ulike grupper ansatte i en oljeservicebedrift i stavangerregionen. En sentral problemstilling er hvordan forskjeller i arbeidets kvalitet er knyttet til makt- og dominansformer relatert til klasseforskjeller. Gjennom tre artikler analyseres to arbeidsmiljøundersøkelser og en kulturundersøkelse ved anvendelse av geometrisk dataanalyse, nærmere bestemt multippel korrespondanseanalyse.

Analysene avdekker store forskjeller i hvordan ulike grupper oljearbeidere opplever jobben sin og hovedskillelinjen går mellom manuelle og ikke-manuelle arbeidere. Landansatte i verkstedhallene kommer systematisk dårligst ut i form av å ha et rutinebasert-, lite utviklende- og lite selvstendig arbeid. Når det kommer til indikatorer på arbeidspress, ser de ellers mer privilegerte gruppene ut til å komme dårligere ut, siden disse blant annet opplever å ha mindre kontroll over sin arbeidstid og arbeidstempo.

Avhandlingen legger videre opp til en flerdimensjonal klasseanalyse inspirert av Bourdieus feltteori. Den feltinspirerte klasseanalysen viser både til vinnere og tapere i oljeindustrien, og til hvordan fordelingen av arbeidsgoder stort sett holder den bedriftsinterne klassestrukturen stabil. Analysene demonstrerer ikke bare en ujevn fordeling av goder og arbeidsforhold, men også fornemmelser av utenforskap blant de mindre privilegerte. Disse fornemmelsene kan oppfattes som subjektive opplevelser av klasseforskjellene. Analysene viser også hvordan noen yrker er i ferd med endres og dermed hvordan den etablerte klassestrukturen også blir utfordret i en oljeindustri i utvikling.

Personalia:

Kathrine Skoland (32) er fra Lyngdal i Vest Agder, og avla mastergrad i sosiologi ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2007. Under doktorgradsstudiet har hun vært tilknyttet Universitetet i Bergen, men har utført forskningsarbeidet ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) der hun til daglig arbeider som forsker.