Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Urinlekkasje hos middelaldrende kvinner i Hordaland

David Jahanlu disputerer tirsdag 16. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Hordaland women’s cohort, a longitudinal study on urinary incontinence in middle-aged women”

Hovedinnhold

Urininkontinens (ufrivillig urinlekkasje) er et utbredt problem blant middelaldrende kvinner, og målet med avhandlingen var å finne svar på viktige spørsmål som start, utvikling og spontan helbredelse av tilstanden. Doktoranden har studert mer enn 2000 kvinner fra Hordaland, som siden 1997 har svart på et spørreskjema omtrent hvert annet år. I 2007 hadde man gjennomført oppfølging seks ganger, og avhandlingen er basert på en analyse av data for denne perioden (1997-2007). Kvinnene var i alderen 41-52 år .

Analysene viste at deltakerne i undersøkelsen var representative for kvinner med samme alder i ordaland. Om lag en av fire kvinner oppga å ha urininkontinens, dette er om lag den samme som er funnet for tilsvarende aldersgrupper i tidligere forskning fra Norge.

Studien viste at forekomsten av urininkontinens økte med økende alder, fra 41-42 år og opp til alderen 51- 52 år. Ved denne alderen begynte forekomsten gradvis å synke. Dette fenomenet er funnet av andre forskningsgrupper også, men forklaringen har vært ukjent. Avhandlingen viser at årsaken er todelt: Færre nye kvinner får urinlekkasje opp mot 52-årsalderen og noen flere opplever spontan helbredelse eller forbedring. Dette er forklaringen på at man hadde et toppunkt i utbredelsen av tilstanden akkurat i denne aldersgruppen.

De fleste kvinnene hadde urinlekkasje ved anstrengelser som jogging, hopping og nysing. De fleste hadde lav alvorlighetsgrad. I observasjonsperioden fant vi en forandring i fordelingen av både type og alvorlighetsgrad. Majoriteten av kvinnene fikk små plager i begynnelsen, og ingen rapporterte stor alvorlighetsgrad helt fra begynnelsen av. En tredel av kvinnene utviklet varig urininkontinens med liten tendens til forandring av både type og alvorlighetsgrad gjennom årenes løp.

 

Personalia:

David Jahanlu (f. 1963) er utdannet lege ved Universitetet i Shiraz (Iran). Etter en mastergrad i samfunnshelse ved Universitetet i Oslo (UiO), har han vært ph.d.-student ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Doktorgradsstipendet er finansiert av Norges forskningsråd. Professor Steinar Hunskår har vært veileder .