Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Brukes for enkle verktøy for å analysere kompleks geometri?

Muhammad Fachri disputerer tirsdag 16. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “3D stochastic modelling of fault zones in siliciclastic reservoirs – Implications for reservoir description and fluid flow modelling”.

Hovedinnhold

Avhandlingen er et bidrag til forskning innenfor gjengivelse av forkastningssonestrukturer i modeller av olje- og gassreservoarer. Eksisterende modelleringsmetoder framstiller forkastningssoner som todimensjonale objekter (flater eller plan) og er i mange tilfeller ikke i stand til å gjenskape væskestrøm i og rundt forkastningssoner slik den kan ses i naturen. De fleste olje- og gassfelt på norsk sokkel er preget av et høyt antall forkastninger. Det kan føre til store feilberegninger i analyse og modellering av reservoarene. Ettersom disse simuleringsmodellene brukes som styringsverktøy for utbyggingsløsninger og produksjon, kan en utilstrekkelig framstilling av forkastningsegenskaper i disse føre til valg av feil utvinningsstrategi, dårlig ressursutnyttelse og potensielle økonomiske tap.

Avhandlingen argumenterer for at en realistisk framstilling av forkastningssoner i reservoarmodeller krever at disse modelleres som 3D legemer med volumetrisk utstrekning.  Dette demonstreres gjennom en serie med eksempler der nye modelleringsteknikker blir brukt sammen med standard reservoarmodelleringsverktøy. Arbeidsprosedyrene som er utviklet som del av avhandlingen viser at det er mulig å generere pålitelige og presise fullskala reserovarmodeller som inkluderer detaljerte forkastningssoner med eksisterende. Resultatene er av potensielt stor betydning for petroleumsutvinning og undergrunns lagring av CO2.

 

Personalia:

Muhammad Fachri ble født i Jakarta, Indonesia i 1973. I 1999 mottok han graden Bachelor of Engineering innen geofysikk fra Institute of Technology, Bandung Indonesia og avla mastergrad i geologi i 2002 samme sted. Etter fullført master har han arbeidet innen forskning/utdanning og geologisk letevirksomhet. De siste syv år har Fachri vært tilknyttet forskningsmiljøet ved Uni Research Senter for Integrert Petroleumsforskning (CIPR).