Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ebola: tidlig innsats viktig for å begrense skadevirkningene

Samuel Okware disputerer tirsdag 20. januar 2015 for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Three ebola outbreaks in Uganda 2000-2011”.

Hovedinnhold

Avhandlingen tar for seg Ugandas tre Ebola-utbrudd i perioden 2000-2011. Den viktigste konklusjonen er at Ebola er som skogbrann, man må agere raskt! Hvis ikke, blir det bare verre.

Symptomene er de kjente: høy feber, kraftig hodepine, diaré og oppkast, luftveissymptomer og blødningsmanifestasjoner, fulgt av sjokk og død i løpet av noen dager. Opphopning av tilfeller med blødningstendens vekker mistanke om Ebola.

Det første utbruddet i år 2000 var i den nordlige delen av Uganda under pågående borgerkrig med Lord’s Resistence Army, LRA. Dette utbruddet hadde over 400 ebolasyke – inkludert helsearbeidere – og over halvparten av de syke døde. Stor mobilisering av lokalsamfunnet, inklusiv en «Ebola-våpenhvile» førte til at utbruddet ble kontrollert. En ny, tidligere ukjent Ebola-type var ansvarlig for det neste utbruddet i 2007 i det vestlige Uganda. Denne typen ble ikke gjenkjent i testene, og det førte til en forsinkelse i identifisering av sykdommen med over hundre smittede. I 2011 inntraff så et tredje utbrudd i det sentrale Uganda, men denne gangen ble Ebola raskt identifisert og begrenset til en enkelt smittet – et ideelt utfall.

Studien viste utfordringer i helsevesenet, inkludert demotiverte helsearbeidere i utilstrekkelig antall. Hull i isolasjonsprosedyrene ble også identifisert, der noen helsearbeidere ble smittet selv etter isolasjonsenheter ble etablert. De viktigste tiltakene for å få kontroll på smittespredningen var: rask etablering av isolasjonsenheter og laboratorier, sikre begravelsesprosedyrer, god betaling til helsearbeidere og involvering av lokalsamfunnet og media.

Personalia:

Dr. Samuel Okware (født 1948) er lege og folkehelsespesialist med 30 års erfaring som ansvarlig for smittevern ved Helsedepartementet i Uganda. Han var involvert i det tidlige og banebrytende arbeidet med HIV-forebygging i Uganda, som bidro til en nedgang i utbredelsen av HIV i landet. Han koordinerte også den nasjonale responsen mot ebola. Dr Okware har blitt tildelt flere nasjonale og internasjonale priser for sitt bidrag til forebygging av HIV og kontroll av Ebola-utbrudd.