Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Studier av oppstrømning av havvann

Mary Swapna George disputerer 19. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Modelling and observations of upwelling along the southwest coast of India and its intrusion into the Bay of Bengal, during summer monsoon".

Kystoppstrømning, et oseanografisk fenomen der næringsrikt vann fra havdypet blir brakt opp til overflaten av verdenshavene, er viktig for den primære produksjonen i havet og dermed fiskeriene i de kystnære områder. Langs sørvest-kysten av India oppstår slik kystoppstrømning av dyphavsvann under sommer monsun-perioden. Dyphavsvannet som kommer til overflaten blir deretter transportert av sterke overflatestrømmer inn i Bengalbukta. Disse dyphavsvannmassene danner et ”basseng” av kaldt overflatevann i de sørlige og sentrale deler av Bengalbukta, i den østlige delen av Det indiske hav.
Ved hjelp av Nansensenterets havstrømningsmodell for Det indiske hav og oseanografiske observasjonsdata, har kandidaten studert oppstrømning av dyphavsvann langs kysten av India og inntrenging av disse vannmassene i Bengalbukta. Dette såkalte ”Cold Pool”-fenomenet synes også å være påvirket av de mellom-årlige sesongvariasjonene i vindmønstrene under monsun-perioden.

 

Personalia:
Mary Swapna George ble født i Kochi, India i 1978. Hun fullførte sin mastergrad i fysisk oseanografi ved Cochin University of Science and Technology (CUSAT) i Kochi i 2002. Siden 2005 har hun vært tilknyttet Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling som ph.d.-student.