Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Norsk krigsfilm og erindring om krigen

Tonje Haugland Sørensen disputerer fredag 23. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Second World War in Norwegian film - the topography of Remembrance».

Hovedinnhold

Avhandlingen er en kulturkontekstuell lesning av norske filmer om andre verdenskrig, med særlig vekt på de filmene som ble produsert mellom 1946 og 2008. Ved å veksle mellom en nærlesning av filmene og en analyse av deres resepsjon i form av promotering og anmeldelser, søker avhandlingen å belyse hvordan norske krigsfilmer har vært en viktig del av minnehistorien om okkupasjonen.

Arbeidet er todelt. Den første delen søker å belyse noen av de viktigste diskursene innen sjangeren med diskusjon omkring filmenes mulige lesning som bekreftende eller reviderende når det gjelder krigshistorien. Den andre delen ser nærere på ulike temaer, slik som filmenes problematisering av svik, fremstilling av heroisme og bruken av ulike symboler i filmenes kinematografi. Avhandlingen konkluderer med at mange av de norske krigsfilmene kan leses som filmatiske minnesmerker om okkupasjonen, og at en forståelse av minnekulturen om krigen ikke er komplett uten å ha inkludert filmene.

 

Personalia:

Tonje Haugland Sørensen (f. 1978) er opprinnelig fra Jar i Bærum kommune. Hun har fra før hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen i 2006, med et fokus på politisk kunst i det wilhelminske Tyskland. Sørensen var stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, i perioden 2009-2014. Stipendet var tilknyttet prosjektet NOMADIKON - New Ecologies of the Image.