Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lav utdanning øker risiko for hjertesykdom og død

Jannicke Igland disputerer onsdag 18. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Coronary Heart Disease in Norway – Relative importance of risk factors and educational inequalities in incidence and survival».

Hovedinnhold

Koronar hjertesykdom er en alvorlig sykdom forårsaket av oppbygging av plakk i hjertets arterier. Den mest alvorlige formen er akutt hjerteinfarkt, der det oppstår arrvev i hjertet på grunn av manglende oksygentilførsel. Hvert år dør over 4000 personer av koronar hjertesykdom i Norge, hvorav de fleste av dødsfallene skyldes akutt hjerteinfarkt.

I avhandlingen er det brukt data fra prosjektet «Cardiovascular Disease in Norway 1994-2009» (CVDNOR), som omfatter data om alle hjerte-karinnleggelser og hjerte-kardødsfall i Norge i perioden 1994 til 2009. Ved hjelp av kobling mot informasjon om utdanning fra Norsk Utdanningsdatabase har vi studert utdanningsforskjeller i forekomsten av akutt hjerteinfarkt og utdanningsforskjeller i risiko for å dø etter et akutt hjerteinfarkt. Vi fant en klar utdanningsgradient med lavere risiko dess høyere utdanning. Noe av utdanningsforskjellene i forekomsten av hjerteinfarkt skyldes trolig forskjeller i risikofaktorer, f.eks. røyking.

Risikoen for å dø etter infarktet avtok også gradvis med økende nivå av utdanning. Noe av utdanningsforskjellen i prognose skyldtes at pasienter med lav utdanning ofte hadde andre sykdommer samtidig med infarktet, for eksempel diabetes og nyresvikt. Personer med lav utdanning gjennomgikk også sjeldnere utblokking av blodårer, som er anbefalt behandling ved hjerteinfarkt.

I avhandlingen ble også viktigheten av ulike risikofaktorer for koronar hjertesykdom sammenlignet ved å bruke data fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland koblet mot sykehusinnleggelser og død på grunn av koronar hjertesykdom. Risikofaktorene var generelt sterkere assosiert med risiko for senere koronar hjertesykdom blant deltagere som var i førtiårene, sammenlignet med de som var i sekstiårene. 

 

Personalia:

Jannicke Igland ble utdannet cand.scient ved Universitetet i Bergen i 2001 og har siden 2009 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, finansiert av et ph.d.-stipend fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Veiledere har vært professorene Grethe Tell, Stein Emil Vollset og Ottar Nygård. Igland arbeider nå som daglig leder for kjernefasiliteten i biostatistikk og datanalyse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.