Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva bestemmer nivået av kynureniner i blodet?

Despoina Theofylaktopoulou disputerer fredag 20. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Determinants of circulating kynurenines and related markers of inflammation - A cross-sectional study using data from the Hordaland Health study."

Hovedinnhold

Vi tilegner oss aminosyren tryptofan fra mat, og i kroppen omdannes mer enn 90 prosent til kynurenin, og deretter videre til andre forbindelser med fellesbetegnelsen kynureniner.

Resultater fra cellestudier, dyremodeller og små humane studier tyder på at ubalanser i denne omdanningen kan være knyttet til psykologiske forstyrrelser, nyresykdom samt hjerte- og karsykdommer. Nye biokjemiske analysemetoder har nå gjort det mulig å måle nivåene av disse kynureninene i mange mennesker, mens det før var dyrt og krevende.

Vi har gjennomført den første studien som undersøker om faktorer som alder, kjønn, nyrefunksjon, fedme, røyking og fysisk aktivitet er med på å bestemme konsentrasjonene av disse forbindelsene i blodet, og til det benyttet vi et stort utvalg av friske personer (n=7000). I tillegg har vi undersøkt sammenhengen mellom disse kynureninene og vitaminene B2 og B6, som er sentrale i nedbrytningen av tryptofan. Dette har gitt oss informasjon som er viktig å ta hensyn til i fremtidige studier når undersøker sammenhengen mellom kynureniner og sykdomsrisiko skal undersøkes i store befolkningsstudier.

 

Personalia:

Despoina Theofylaktopoulou ble født i Athen, Hellas i 1986. Hun fullførte sin mastergrad i Epidemiologi ved Wageningen University (Nederland) i 2011. Siden 2011 har hun jobbet som ph.d.-student på Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2 og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Dr. Simone Eussen.