Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Biomarkører for tuberkulosesmitte og sykdom hos barn

Dhanasekaran Sivakumaran disputerer torsdag 5. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Biomarkers of Mycobacteriumtuberculosis infection and diseasein children in Southern India".

Hovedinnhold

Tuberkulose (TB) utgjør en betydelig trussel mot folkehelsa. Tuberkulose rammer på verdensbasis nesten en million barn årlig. Riktig behandling er avgjørende for å bli frisk, men krever korrekt diagnose. De minste barna er mest utsatt for alvorlig sykdom. Samtidig er det hos denne gruppen diagnosen er vanskeligst å stille, fordi tuberkelbakterien sjelden påvises. Mantoux- og Quantiferon-test påviser M. tuberculosis-smitte og er viktige supplement i utredning av små barn.

Med utgangspunkt i en stor prospektiv observasjonell kohortestudie av nyfødte i sørlige India har man anvendt avanserte analyser, både på genmolekylært og cellulært nivå for å øke forståelsen av etablerte diagnoseverktøy for M. tuberculosis smitte (Mantoux og QuantiFERON Gold In-Tube) og for å utforske nye diagnostiske muligheter.

Forskningen som presenteres i denne doktorgraden viser at, Mantoux og QuantiFERON Gold In-Tube avdekker ulike immunresponser. Barn som testet positivt for både Mantoux og QuantiFERON Gold In-Tube, hadde økt aktivering av immunapparatet. Disse barna hadde også oftere vært utsatt for smitte.

Sivakumarans studier viser at genet RAB33A kan brukes til å identifisere barn med TB, eventuelt i kombinasjon med andre gener (AUC 0,78-0,92). En kombinasjon av elleve gener var rimelig god til å skille mellom barn med og uten M. tuberculosis smitte.

 

Personalia:

Dhanasekaran Sivakumaran (f. 1983) er født og oppvokst i India, og har en master i medisinsk biokjemi fra Universitetet i Madras, Chennai, India. Sivakumaran har vært ansatt ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, siden 2011, under arbeidet med ph.d-prosjektet. Ph.d.-prosjektet hans er en del av et større prosjekt, kalt "TB Trials: Preparing for tuberculosis vaccine efficacy trials: Baseline epidemiology, improved diagnosis, markers of protection and phase I/II trials". Forskningsmidler fra Norges forskningsråd og Det norske kvoteprogrammet har finansiert studiene. Veileder har vært Professor Harleen Grewal, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB). Ruth Stavrum (UiB), Mark Doherty (GSK, Danmark) og Mario Vaz (St Johns Research Institute, Bangalore, India) har vært biveiledere.