Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Reseptorers transport til celleoverflaten

Jan Anker Jahnsen disputerer fredag 6. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Predicted signal peptides, and the role of the N-terminal tail, at the monoamine G-protein coupled receptors 5-HT2C and α2C».

Hovedinnhold

Noen proteiner har spesielle funksjoner i kroppen ved å videreformidle signaler fra utsiden av en celle til innsiden – disse proteinene kalles reseptorer og er lokalisert i cellemembranen. De fleste medisiner virker ved å påvirke slike reseptorer, som oftest av typen G-protein koblede reseptorer, men selvfølgelig vet vi fremdeles ikke alt om disse reseptorenes funksjoner. Vi har studert to slike reseptorer som både er spennende mål for utvikling av nye medisiner og som har uvanlige egenskaper: den serotonerge reseptoren 2C og den adrenerge reseptoren alpha2C.

For serotonin2C reseptoren har vi vist at den første delen av reseptoren fjernes før den er plassert i cellemembranen og er aktiv, dvs. at den har et signalpeptid i N-terminalen som spaltes. Sykdommer og bivirkninger av medisiner har vært knyttet til en bestemt mutasjon i den delen av reseptoren. Ettersom denne delen altså fjernes før reseptoren blir aktiv er det lite sannsynlig at denne mutasjonen har en sammenheng med sykdommer eller bivirkninger av medisiner.

Adrenoseptoren alpha2C er spesiell fordi det er veldig lite av den aktive formen i cellemembranen, og i stedet er det en opphopning av den inni cellen. Fordi reseptoren har en uvanlig lang N-terminal i forhold til sammenlignbare reseptorer ble det besluttet å undersøke hvilken funksjon den har, og om den påvirker det lave nivået i cellemembranen. Konklusjonen av disse studiene var at N-terminalen sannsynligvis er optimal fra naturens side, og at den ikke er årsak til opphopningen av reseptoren inni cellen. Fordi denne reseptoren er involvert i en sykdom som heter Raynauds fenomen, har det vært mye fokus på å forstå hvorfor det finnes så mye av den inni cellen og videre om fenomenet kan bli mulig å behandle i fremtiden gjennom å påvirke transporten av reseptoren fra inni cellen til celleoverflaten.

 

Personalia:

Jan Anker Jahnsen (f. 1978) er utdannet cand.pharm ved København Universitets Institut for Farmaci, og har vært tilknyttet Seksjon for farmakologi og Senter for farmasi ved UiB siden 2006, veiledet av Prof. Staffan Uhlén. Han har siden 2011 jobbet på legemiddelinformasjonssenteret RELIS Vest ved Haukeland universitetssjukehus.