Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Studier av årsakene til svangerskapsforgiftning

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen disputerer fredag 13. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Preeclampsia: Specific genetic risk factors and shared predisposition with cardiovascular disease”.

Hovedinnhold

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en alvorlig svangerskapskomplikasjon som rammer 2-8 prosent av alle gravide. Kvinner med preeklamptiske svangerskap har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom senere i livet. Kunnskap om hvordan preeklampsi utvikles og sammenhengen med hjerte- og karsykdom er fortsatt mangelfull.

Thomsen har undersøkt om registrerte diagnoser av "preeklampsi" i Medisinsk fødselsregister er korrekte, og konkluderer med at diagnosene i registeret er adekvate og kan brukes i forskning. Thomsen og medarbeidere har etablert verdens nest største biobank for familier med opphopning av preeklampsi og har deretter vist at både preeklampsi og flere andre tilstander relatert til sykdommen er arvelige, deriblant kronisk høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. Funnet indikerer at det finnes gener som påvirker risikoen for å få sykdommen. Videre har hun identifisert en genendring som ser ut til å beskytte kvinner både mot preeklampsi og kronisk høyt blodtrykk, en kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom.

Funnene i avhandlingen øker sykdomsforståelsen og styrker kunnskapsgrunnlaget for studier på preeklampsi basert på Medisinsk fødselsregister. Resultatene bidrar til et bedre utgangspunkt for utvikling av bedre oppfølging og behandling av preeklampsi.

 

Personalia:

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen avla medisinsk embetseksamen ved Jagiellonian University, Krakow, i 2003. Siden 2006 har hun jobbet som lege i spesialisering og som ph.d.-stipendiat ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Ett år av ph.d.-studiet ble gjennomført ved University of Western Australia. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, og er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Hovedveileder er professor Line Bjørge.